2024-2028 yılları arasını kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Planın TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde, Planın Cumhurbaşkanlığına geri verilmesine ilişkin 29 önerge verildi. Önergelerden 8'i geri çekildi, görüşülen diğer önergeler ise kabul edilmedi.

"Kızıl elmamız, milletimizin asırlık hayallerinin ifadesi olan Türkiye Yüzyılı'dır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Plan'ın kabul edilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, 2053 vizyonu çerçevesinde uzun vadeli yol haritası olan Plan'a TBMM iradesiyle son şeklinin verildiğini belirtti.

Değerlendirmeleriyle katkıda bulunan tüm milletvekillerine teşekkür eden Yılmaz şöyle dedi:

"Dünyanın yeni sınamalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Bu doğrultuda kızıl elmamız, milletimizin asırlık hayallerinin ifadesi olan Türkiye Yüzyılı'dır. 2053 vizyonu çerçevesinde tasarlanan 12. Kalkınma Planımız, Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılında ileriye dönük karar alma süreçlerimizde yol gösterici temel dokümanımız olacaktır."

Genel Kurulda daha sonra, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

 Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldı  Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldı

5 ana eksende hazırlandı

5 yıllık kalkınma planının 5 ana eksenden oluştuğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sosyal medya hesabından 12’nci Kalkınma Planına yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"2053 vizyonuyla çalışmalarını yürüttüğümüz, Türkiye’nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12’nci Kalkınma Planımızı tamamlamış bulunuyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek örgütlerimizin, iş dünyamızın katkılarıyla, ortak akılla hazırladığımız 12’nci Kalkınma Planımızı bugün Meclisimizin takdirine sunuyoruz"

Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi, 2028 yılı sonunda yüzde 4,7’ye geriletmeyi hedeflediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı’na giden yolda devletimize ve milletimize rehberlik edecek 12’nci Kalkınma Planı’nın hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

Neleri kapsıyor?

Plana göre, mali disiplin gözetilerek yönetilen/yönlendirilen fiyatlar geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirlenecek. Ekonomik dengeleri bozucu mahiyette olan ve enflasyonu besleyen tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecek. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek, finansal istikrarın fiyat istikrarını gözetecek şekilde ekonomiyi desteklemesi sağlanacak. Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek. Belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamaların etkinliği artırılacak. Konut ve iş yeri kiraları ile ikinci el araçların satışına ilişkin idari kayıt eksikliklerinin giderilmesi sağlanacak.

Plana göre, 2028 yılı enflasyonu yüzde 4.7 olarak hedeflendi. Plan döneminde büyüme oranının yıllık ortalama yüzde 5 oranında gerçekleşmesi, dönem sonunda cari GSYH’nin 1 trilyon 589 milyar dolara, kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması öngörüldü. Plan dönemi boyunca 5 milyon ilave istihdam sağlanarak işsizlik oranının dönem sonunda yüzde 7.5’e gerilemesi hedeflendi.

Planda, bütçe açığının 2023 yılında özellikle depreme yönelik harcamaların etkisiyle yüzde 6.4 olması, dönem sonunda ise yüzde 2 olması öngörüldü. Kamu maliyesinin temel çerçevesi çizilirken, “Emeklilik ve sağlık harcamaları kontrol altında tutulacak, kayıt dışı istihdam ve ücretle etkin bir şekilde mücadele edilerek prim tahsilatları artırılacak ve sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesi güçlendirilecektir” denildi.

Plan döneminde ihracatın 375.4 milyar dolara, ithalatın ise 481.4 milyar dolara çıkacağı, turizmde hedeflenen gelir artışıyla cari işlemler açığının milli gelire oranının dönem sonunda yüzde 0.2 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

Yurt içi tasarrufların arttırılması için alınacak tedbirler sıralanırken, “Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) daha cazip hale getirilerek fon tutarı ve katılımcı sayısı artırılacak, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) işveren katkısını içerecek şekilde geliştirilecek ve fon çeşitliliği sağlanacaktır. OKS’nin işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacaktır. OKS’de fon çeşitliliği katılımcıların farklı risk algısı ve tercihlerini dikkate alacak şekilde artırılacaktır” denildi.

12. Kalkınma Planı Meclis'ten geçti. Kabul edilen Planın, bu hafta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

HABER MERKEZİ