Dutlulu, Akhisar'a yeniden talip Dutlulu, Akhisar'a yeniden talip

Salihli Mersindere mahallesinde, Salihli İcra Dairesi 34.552,60m2 (1/2 hissesi) tarlayı  icradan satılığa çıkardı.
https://www.ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2015/6744 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN

 • Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Manisa ili, Salihli ilçesi, Mersindere mahallesi, Dermiryolu Üstü mevkii 0 ada 2075 parsel alanı 34.552,60 m2 dir. Tapu kaydında taşınmazın vasfi BAĞ dır. Taşınmazın 1/12 hissesi borçluadına kayıtlıdır. Taşınmaz tapu kaydında BAĞ vasfındadır. Taşınmaz toprak yapısı itibariyle killi tın yapıda, humusça yüksek, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, su tutma kapasitesi ve geçirgenliği yüksek, topografik olarak %2 eğimli, Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflandırmasına (AKK) göre I. sınıf tarım arazisi, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 3. maddesi (e) bendine göre mutlak sulu tarım arazisidir ve ortalama deniz seviyesinden 100 metre yükseklikte bulunmaktadır. Arazinin bulunduğu bölgenin yıllık yağış ortalaması 500 mm üstünde olup Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Taşınmaz her türlü tarımsal mekanizasyona uygundur. Taşınmaz sulama sahası içerisinde yer alan ve özel sulama imkanı olan sulu tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. Keşif tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyetin yapıldığı tespit edilmi; Parsel üzerinde tam verim çağında beton direk üzerine telli terbiye sistemli bakımlı ve gelişimi iyi tesis halinde kapama çekirdeksiz üzüm bağı dikili olduğu belirlenmiştir. Belirtilen özelliklerden dolayı tarımsal faaliyetlere uygunluk durumu yüksek olan tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. Taşınmazda damlama sulama sistemi tesis edilmiş olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın doğu cephesinde tarla yolu, diğer cephelerinde ise tarım arazileri bulunmaktadır. Mersindere mahalle merkezine 1 km metre mesafede ve kuzeyinde, Salihli ilçe merkezine 13 km mesafede ve batısında bulunup ulaşım özel araçla mümkündür. 1/12 hissedir.
 • Adresi : Manisa İli, Salihli İlçesi, Mensindere Mahallesi, Demiryolu Üstü Mevkii, 0 Ada, 2075 Parsel Salihli / MANİSA
 • Yüzölçümü : 34.552,60 m2
 • İmar Durumu :Belediye mücavir alan sınırları icerisinde ,imar planı onama sınırları dışındadır ve plansız alanlar yönetmeliğine göre uygulama yapılmaktadır.
 • Kıymeti : 431.907,50 TL
 • KDV Oranı : %10
 • Kaydındaki Şerhler:haciz şerhleri ile Salihli Sulh hukuk Mahkemesinin 2020/961 esas sayılı karar ile İzaleyi Şuyu davası açılmıştır şerhi ile Salihli 1Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/360-2022/103 e k sayılı yazıları ile dosyasından davalıdır beyanı (yeni Salihli 2 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/320E ile birleşmiş)
 • Artırma Bilgileri
 • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 13:40
 • Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2024 - 13:40
 • 2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 13:40
 • Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 13:40