CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL, MANİSA’YA GURUR YAŞATTI CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL, MANİSA’YA GURUR YAŞATTI

Salihli’de, Salihli (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu  50.387m² tarım arazisi icradan satılığa çıkardı.
https://www.ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN

  • Özellikleri : Taşınmaz tapu kaydına göre 50.387,55 m2 yüzölçümlü Tarla Palamutlu vasfındadır. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz; toprak yapısı itibariyle killi tın yapıda, taşlı çakıllı, humusça orta, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, su tutma kapasitesi ve geçirgenliği orta, topografik olarak ortalama % 18 eğimli, Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflandırmasına (AKK) III. sınıf tarım arazisi, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 3. maddesi (e) bendine göre mutlak tarım arazisidir.Taşınmaz her türlü tarımsal mekanizasyona uygundur.Taşınmaz sulama sahası içerisinde yer almadığından ve özel sulama imkanı bulunmadığından dolayı kuru tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. Taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapıldığı ve hububat ekili olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın kuzey ve batı cephesinde yaklaşık olarak 10 dekarlık kısmı meşe palamudu ağaçları ile kaplı durumdadır.Belirtilen özelliklerden dolayı tarımsal faaliyetlere uygunluk durumu orta olan tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.
  • Yüzölçümü : 50.387,55 m2
  • İmar Durumu :Belediye yazı cevabına göre; İlçemiz Sindel Mahallesi 175 parsel nolu taşınmaz; kadastro kanunun 22/a maddesi gereği yenileme çalışmaları sonucunda ise 108 ada 29 parsel olarak tescillendiği tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmaz onaylı imar planı kapsamında bulunmamakta olup, taşınmazın kamu eline geçmiş herhangi bir yola cephesi bulunmadığından imar durumu verilememektedir
  • Kıymeti : 2.015.502,00 TL
  • KDV Oranı : %10
  • Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
  • Artırma Bilgileri
  • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2023 - 10:15
  • Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 10:15
  • 2.Artırma   Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 10:15
Kaynak: Haber Merkezi