Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden çiftçilere uyarı Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden çiftçilere uyarı

Sarıgöl’ün Ayan mahallesinde Sarıgöl İcra Dairesi 10.960 m2 tarlayı icradan satılığa çıkardı.
https://www.ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/65 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN

 • Özellikleri : Manisa İl, Sarıgöl İlçe, AYAN Mahalle/Köy, KAVAKKIRI Mevkii, 1125 Ada, 6 Parsel, Manisa ili, Sarıgöl ilçesi, Ayan mahallesi, Kavakkırı mevkii,1125 ada nolu 6 parsel tapunun 2 cilt 155 sayfasına kayıtlı bağ nitelikli taşınmaz:Taşınmaz Ayan Mahallesi hudutları dahilinde Kavakkırı Mevkiinde yer almaktadır.Taşınmazın yüzölçümü 10.960,74 m2 dir.Taşınmazda yüksek sistem (V) tesis edilmiş, verimde, ürün veren, kuruyan hastalanan asmaların yerine daldırma yöntemiyle gençleştirilmiş muhtelif yaşlarda üzüm bağı yer almaktadır.Taşınmazın kenarında yaklaşık 30 adet zeytin ağacı bulunmaktadır.Taşınmaz % 3-5 arası meyilli ve kumlu-tınlı toprak yapısına sahiptir.Taşınmaz üzerinde damlama sulama sistemi vardır. Taşınmazın tamamI borçlu adına kayıtlıdır.Taşınmazın genel karakterleri, toprak yapısı, sulanabilirliği, mevkii, mahalle ve yola olan uzaklığı,mahalli alım satım rayiçleri dikkate alındığında keşif tarihi itibari ile bağ olarak m2 sinin 350,00TL ve zeytin ağacının tanesinin 500,00TL edeceği saptanmıştır.Buna göre:Taşınmazın Değeri;10.960,74 m2 X 350,00TL= 3.836.259,00TL Taşınmaz bağ değeridir.30 adet X 500,00TL=15.000,00TL zeytin ağaçlarının değeridir.Toplam= 3.836.259,00TL + 15.000,00TL= 3.851.259,00TL eder.Taşınmaz tapu kaydında 'Parsel büyük ova koruma alanı içerisindedir.Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sk kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.'şerhi bulunmaktadır.Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır, şerhi için; " Taşınmazın tarımsal amacı dışında kullanılmaması, parseller üzerinde yapılması planlanan her türlü yapının (tarımsal yapı dahi olsa) bu şerhi koyan kurumdan izin alınmadan yapılmaması gerekmektedir."Bu şerh lehdar lehine korunarak yeni alıcıya tescil yapılacaktır.
 • Adresi : Manisa İli Sarıgöl İlçesi Ayan Mahallesi Kavakkırı Mevkii 1125 Ada 6 Parsel.
 • Yüzölçümü : 10.960,74 m2
 • Arsa Payı :
 • İmar Durumu: Ayan mahallesi tapunun 1125 ada 6 parselde kayıtlı taşınmaz, Belediye sınırları içinde Uygulama İmar planı dışında kalmaktadır.
 • Kıymeti : 3.851.259,00 TL
 • KDV Oranı : %10
 • Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
 • Artırma Bilgileri
 • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 10:10
 • Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 10:10
 • 2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 10:10
 • Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 10:10
   
Kaynak: www.ilan.gov.tr