İLAN

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2014/777
KARAR NO : 2024/157
Mahkememizin 24/01/2024 tarih ve 2014/777-2024/157 EK. Sayılı kararı ile Katılan Bilal Çakar (Muharrem ve Esma oğlu, 31/08/1982 AKHİSAR doğumlu, MANİSA, AKHİSAR, Reşatbey mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cengiz Topel mah. Atatürk cad no :115 Saruhanlı/MANİSA adresinde oturur. TC Kimlik No:41365754184) açık adresi tespit olunamadığından tebliğ edilememiş, bu sebeple kararın ve sanıklar ve sanıklar müdafilerinin istinaf dilekçelerinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; Sanık Mehmet Arkan hakkında TCK 245/1 maddesi gereğince CMK 223/2-e maddesi gereğince beraatine, TCK 155/2, 168/2, 62/1 maddesi gereğince 7 ay 15 gün hapis ve 820 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, TCK 207/1, 62 maddesi gereğince 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Sanık Onur Gergin hakkında TCK 245/1, 168/2, 62 maddesi gereğince 1 yıl 5 ay 15 gün hapis ve 360,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve iş bu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı (Tebligat Kanunu 31. Mad.), tebliğden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere katibe yapılacak sözlü başvuru ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurulabileceği, aksi halde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.22/04/2024

#ilangovtr Basın No ILN02024288