29 Ekim Kadınları Derneği Manisa Şube Başkanı Fatma Ayhan, 3 Mart 1924'te kabul edilen 3 Devrim Yasası'nın 100'üncü yılı nedeniyle bir açıklama gerçekleştridi.Fatma Ayhan yaptığı açıklamada 100'üncü yılında 3 Devrim Yasası’nı bilince çıkarma sorumluluğunda olduklarını söyledi. 

'“TÜRKİYE DEVLETİ'NİN DİNİ İSLAMDIR” HÜKMÜ ÇIKARILDI'

 29 Ekim Kadınları Derneği Manisa Şube Başkanı Fatma Ayhan, 3 Devrim Yasası'nın 100'üncü yılında yaptığı açıklamada;


"3 Mart 1924…100 yıl önce bugün kabul edilen yasalarla Cumhuriyet Hükümeti; Şeriye ve Evkaf Vekaleti ile halifeliği kaldırarak ve Tevhid-i  Tedrisat   (Eğitim ve Öğretim Birliği) Yasası’nı kabul ederek yeni rejimin demokratik temellerini atıyordu. Artık, kula kulluk bitecek, bilimin ışığında aydınlık bir gelecek inşa edilecekti. Üç Devrim Yasası olarak anılan ve laik bir toplumun temelini atan bu yasaları, 17 Şubat 1926'da yürürlüğe giren Medeni Yasa izledi. 10 Nisan 1928 tarihinde yapılan değişiklikle Anayasa’dan “Türkiye Devleti'nin dini İslamdır” hükmü çıkarıldı." dedi

Manisa'da Denetimli Serbestlikte ‘Özgürlüğün Renkleri Projesi'nde çalışmalar sürüyor Manisa'da Denetimli Serbestlikte ‘Özgürlüğün Renkleri Projesi'nde çalışmalar sürüyor

"TÜRKİYE, LAİKLİKTEN VAZGEÇME GİRİŞİMLERİ İLE KARŞI KARŞIYA BULUNUYOR"

29 Ekim Kadınları Derneği Manisa Şube Başkanı Fatma Ayhan yaptığı konuşmanın devamında;

"Anayasa’da yapılan bu değişiklikle, toplumsal yaşamı düzenleyen tüm yasal düzenlemelerde din ve dünya işleri kesinlikle ayrı tutulacaktı. Laikliği güvence altına alan bu yasal düzenlemelerin 100'üncü yılında bugün Türkiye, laiklikten vazgeçme girişimleri ile karşı karşıya bulunuyor. Toplumun aydınlanması ve gelişebilmesi için en temel hak olan bilimsel eğitimin yerini, tarikatların cirit attığı, hurafenin bilimin yerine geçtiği karanlık bir dönem alıyor. Gelecek kuşakların ve özellikle kadınlarımızın 4+4+4 uygulaması ile karartılan gelecekleri, şimdi de ÇEDES adı verilen protokollere kurban ediliyor. Bu gidişin özellikle kız çocuklarımızın aleyhine olduğu açıktır. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmanın, yaşamın içinde var olmanın koşulu eğitimdir. Eğitimsizlik, haksızlıklara karşı direnememek, kendi ayakları üzerinde duramamak ve çocuk gelinler ya da ev köleleleri olmaya mahkum olmaktır. Ne yazık ki 100'üncü yılda olumsuzluklar bununla da bitmiyor. Kadınlar için güvence olan ve 1926’dan bu yana da kadının insan hakları mücadelesi ile daha eşitlikçi yapıya kavuşmuş olan Medeni Yasa kırpılmaya çalışılıyor. Bir yandan yoksulluk nafakası kaldırılarak kadınlar, şiddet ortamında yaşamaya zorlanırken, diğer yandan boşanma, mali hükümleri çıkmaza bırakılarak erkek cephesine adeta yeni bir 'boş ol' ödülü gündeme getiriliyor. Bu gidiş, erkek egemenliğinin perçinlenmesinden başka bir şey değildir. Bu bir geriye dönüştür. Salt kadın kazanımları yönünden değil, tüm Cumhuriyet Devrimleri’nden halkı yoksun bırakma girişimidir. Bu gerçeği görüyor ve halkımızı, 3 Mart’ı laikliğe sahip çıkma günü olarak bilince çıkarmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı

29 Ekim Kadınları Derneği'nden 3 Devrim Yasası hakkında açıklama

Kaynak: ÖZGE AY