Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, tıp fakültesine 34, sağlık bilimleri fakültesine 11, diş hekimliği fakültesine 6, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesine 6, eğitim fakültesine 4, meslek yüksekokuluna 4 ve eczacılık fakültesine 1 "profesör, doçent, doktor öğretim üyesi" ünvanlarında öğretim üyesi alınacak.

Kaza tespit tutanağında kolaylık sağlandı Kaza tespit tutanağında kolaylık sağlandı

Başvurular şahsen yapılacak

Başvurular, 29 Nisan'a kadar üniversitenin insan kaynakları direktörlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.

Ayrıca eczacılık fakültesine 7, rektörlüğe 2, sağlık bilimleri fakültesine 1 ve meslek yüksekokuluna 1 "araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi" ünvanlarında öğretim elemanı alınacak.

Kaynak: AA