Akhisar’nın Reşabey mahallesinde Akhisar (Sulh Hukuk Mahkemesi) Satış Memurluğu 310m² avlulu kargir ev mahkemeden satılığa çıkardı.
https://www.ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/68 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

CHP'li Özalper Manisalılara partisine davet etti: “CHP saflarında birleşelim" CHP'li Özalper Manisalılara partisine davet etti: “CHP saflarında birleşelim"

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN

 • Özellikleri : Manisa ili Akhisarilçesi Reşabey mahallesi 462 ada 14 parselde kayıtlı 310,10M2 yüzölçümünde tapuda AVLULU KARGİR İKİ EV vasfına haiz taşınmaz geometrik form olarak kare şeklindedir.Eğim bulunmamakta olup düz vaziyettedir. Üzerinde ekonomik ömrünü yitirmiş kullanılamaz durumda bulunan ikti adet yapı bulunmaktadır Taşınmaz malalle merkezinde - Yeralmakta olupbelediyece verilen tüm hizmetlerden (su- elektrik-yol-kanalizasyoti;yb) eksikşiz . olarak- Yazarlarımaktadır.Taşınmaz Ülkü İlkokuluna 30 metre Akhisar Belediye Hizmet Binasına 1.100
 • metre (kuş uçuşu) mesafede bulunmaktadır.
 • Adresi : Manisa İli Akhisar ilçesi Reşatbey mahallesi içerisinde 168 Sokak üzeri
 • Yüzölçümü : 310,10 m2
 • Arsa Payı : YOK
 • İmar Durumu: Taşınmaz Akhisar İmar Müdürlüğün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içinden içinde kalmakta olup (B-5) Bitişik Nizam 5 Kat yapılaşma şartlarına haizdir.Yola terki bulunmaktadır.
 • Kıymeti : 3.800.000,00 TL
 • KDV Oranı : %10
 • Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde beyanlar hanesinde bulunan Akihsar Belediyesi tarafından konulmuş" MUVAKKAT KOL DUVARI " ve " MUSA ÇENELİ HİS MUVAKKATİNŞAAT ŞERHİ" ile birlikte SATILACAKTIR Belediye başkanlığından gelen cevabi yazıya göre şerhlerin devam ettiği kol duvarının ve mevcut binaların yıkılması durumunda söz konusu şerhlerin kaldırılabileceği bildirilmiştir
 • Artırma Bilgileri
 • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 10:01
 • Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:01
 • 2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 10:01
 • Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 10:01
   
Kaynak: www.ilan.gov.tr