Şehzadeler'den çocuklar için cimnastik kursu Şehzadeler'den çocuklar için cimnastik kursu

Akhisar’ın Efendi mahallesinde Akhisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış memurluğu 234m² depo mahkemeden satılığa çıkarıldı.
https://www.ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/93 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN

 • Özellikleri :Manisa ili Akhisar ilçesi Efendi mahallesi1050 ada 4 parselde kayıtlı 234 Yüz Ölçümünde tapuda kargir ev ve iki kerpiç ev vasfına haiz taşınmaz üzerinde zemin kat iki hacimden oluşan 234,00 m2 büyüklüğünde depo niteliğinde bulunan yapı bulunmaktadır. Yapı çelik yapı şeklinde olup, taşıyıcı sistem boru profil, zeminler beton,çatı sandviç panel şeklindedir. Depo İçerisinde l4 m2 büyüklüğünde yığma şeklinde yapılmış ofis alanı vardır.Giriş kapısı ve pencereler demir- doğramadan yapılmış olup yapı 2-3 yıllıktır. Taşınmaz mahalle merkezinde yer İalmakta olup,belediyece verilen tüm hizmetlerden (su-elektrik-yol-kanalizasyon vb) eksiksiz olarak yararlanmaktadır.Taşınmaz Gazi ilkokuluna 225 metre Akhisar Belediye İlçe Merkezine 1.200 metre (kuş uçuşu) mesafede bulunmaktadır.
 • Adresi : Manisa İli Akhisar İlçesi Efendi 270 Sokak üzerinde yer almaktadır
 • Yüzölçümü : 234 m2
 • Arsa Payı : yok
 • İmar Durumu: Akhisar İmar Müdürlüğün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içinde planlı alanda kalmaktadır.Ayrık Nizam (A-3) Konut alanı içindedir.TAKS:0,40 Komşu mesafelerden çekme mesafesi 3 metre şeklindedir.Parsel 3.Derece Arkeolujik Sit Alanı içerisinde yer almaktadır.
 • Kıymeti : 2.200.000,00 TL
 • KDV Oranı : %20
 • Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde bulanan" 3 DERECE SİT ALANIDIR. Arkeolojiksit" BEYANI İLE BİRLİKTE SATILACAKTIR
 • Artırma Bilgileri
 • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 10:17
 • Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 10:17
 • 2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 10:17
 • Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 10:17
   
Kaynak: www.ilan.gov.tr