Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı. Basın Kartı Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile basın kuruluşunda çalışmak basın kartı almaya yetmeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı ve Resmi Gazetede yayımlanan Basın Kartı Yönetmeliğinde görev ve tanım öne çıktı. 

Haber alanında çalışmayanlar basın kartı alamayacak

Anadolu Ajansı ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nda (TRT) sadece haber alanında çalışanlar basın kartı alacak. Haber alanında çalışmayanlar basın kartı alamayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalaması ve resmi gazete yayımlanmasyla birlikte  Anadolu Ajansı’nda basın kartı alabilecek ünvanlar Yönetmelikte şu şekilde yayımlandı;

-MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Anadolu Ajansında basın kartı alabilecek unvanlar
MADDE 23- (1) Anadolu Ajansında basın kartı alabilecek unvanlar şunlardır:
a) Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri.
b) Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve genel yayın yönetmeni.
c) Genel yayın yönetmenine veya genel müdür yardımcısına bağlı çalışan haber direktörleri.
ç) Genel müdür yardımcısına bağlı çalışan direktörler.
d) Koordinatörler, haber koordinatörleri, müşavirler, yayın danışmanları, haber müdürleri, haber planlama müdürleri, müdürler, haber müdür yardımcıları, müşavir yardımcıları ve müdür yardımcıları.
e) Bölge müdürleri ve bölge haber müdürleri.
f) Başmuhabirler, başfoto muhabirleri, başkameramanlar, başgrafikerler, başkurgucular ve başyayıncılar.
g) Kıdemli muhabirler, kıdemli foto muhabirleri, kıdemli kameramanlar, kıdemli grafikerler, kıdemli kurgucular ve kıdemli yayıncılar.
ğ) Muhabirler, foto muhabirleri, kameramanlar, grafikerler, kurgucular ve yayıncılar.
h) Yardımcı muhabirler, yardımcı foto muhabirleri, yardımcı kameramanlar, yardımcı grafikerler, yardımcı kurgucular ve yardımcı yayıncılar.
(2) Anadolu Ajansında haber alanında çalışmayanlara basın kartı verilmez."

Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nda (TRT) haber alanında çalışmayanlara basın kartı verilmeyecek maddesi eklendi.

Adalet Bakanı Tunç, AYM'nin kararını değerlendirdi Adalet Bakanı Tunç, AYM'nin kararını değerlendirdi

Kaynak: HABER MERKEZİ