Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu’nun 2024 Yılı 8. Toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemler, deprem bölgesindeki süreli yayınlara ilişkin muafiyetlerin uzatılması, basın çalışanlarının borç para yardımı talepleri, bir internet haber sitesinin alan adı değişikliği başvurusu görüşüldü.

Resmî ilan ve reklam yönetmeliğine dair alınan kararlar

Resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemlerin görüşülmesi sonucunda, Çanakkale’deki gazeteye 3 gün, Erzincan’daki gazeteye ise 4 gün süreyle resmî ilan ve reklam kesme yaptırımı uygulandı.

Sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin başvurular başlıyor Sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin başvurular başlıyor

Bazı internet haber sitelerinin Genel Müdürlük Kararlarına yaptıkları itirazlar reddedildi

Basın İlan Kurumu asgari ziyaretçi trafiği şartının arandığı süreçte 174 internet haber sitesine müeyyide (yaptırım) uygulamadı.

Deprem bölgelerinde muafiyetler uzatıldı

Basın İlan Kurumu Yönetmeliği, deprem bölgesinde bulunan gazete ve internet haber sitelerine ilişkin 1 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek olan muafiyetleri uzattı.

Aynı tarihe kadar deprem bölgesindeki internet haber sitelerinde asgari ziyaretçi trafik şartı aranmayacak.

Basının desteklenmesine yönelik borç para ve yardımlar

Basın İlan Kurumu resmî ilan yayımlama hakkını haiz süreli yayınlarda fikren veya bedenen çalışan 25 kişinin borç talepleri kabul ederek; 23 basın mensubuna kişi başı 12 bin Türk Lirası, 2 basın mensubuna da 15 bin Türk Lirası yardım yapılmasına karar verdi. Ayrıca Basın İlan Kurumu tarafından faizsiz ve 12 ay geri ödemeli toplam 306 bin Türk Lirası borç para yardımı yapılacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ