Bu gün (13,05,2024)  
Haber sitelerinde, gazetelerde
En azından beni çok mutlu eden haber var
Büyükşehir belediye başkanımız Ferdi Zeyrek
Anneler günü münasebetiyle eşi ile birlikte
Huzur evi ziyareti yapmış
Bilenler bilir huzurevine karşı özel bir ilgim var
Eski belediye başkanının görev sürecince
Yerine getirmediği bir görev
En azından ben hatırlamıyorum
İsmail Cider huzur evi
Önceleri Manisa belediyesine
Daha sonrada büyükşehir belediyesine bağlı birim
Yaşlılarımız kaldığı 
Bakıma muhtaç oldukları bir yer
Günlük ihtiyaçlarının yanı sıra 
Esas ihtiyaçları
İlgi, alaka, sevgi, şefkat
Gelin görün ki eski belediye başkanı
Anneler günü, bayramlar, özel günleri
Hep es geçti
Oradaki büyüklerimizi ziyaret edip
Gönüllerini almadı
Tanımadı tanışmadı
Dertlerini dinlemedi
Hal ve hatırlarını sormadı
Hayır, dualarını almadı
 İsmail Cider Belediye huzurevi
 İlk önceleri dini bayramlarda
Protokol ziyaretlerinden çıkarıldı
Özel huzurevine ziyaret yapılırken
Kendi bünyesindeki huzurevine gidilmedi 
Eski belediye başkanı tarafından
Üvey evlat muamelesi gördü
Ferdi Zeyrek başkanı bu açıdan
Tebrik ve takdir ediyorum
Hem manevi açıdan
Hem de yaşlılarımızla
Birebir görüşerek, eksikleri dinleyerek
Büyümekte olan bir açığı kapattı
Karşılığında eminim bol bol dua aldı
Oradaki yaşlıların zaten verecek
Başka bir şeyleri yok