Nikola Tesla "Evrenin sırlarını ánlamak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim yasalarıyla düşünün'' demiştir. Son yıllarda bolca duymuşluğumuz vardır''Frekansını yüksek tut' cümlesini. Peki frekans nedir? Aslında herşeyin özün enerjidir ve madde ise enerjinin yoğunlaşmış halidir.Enerji sürekli titreşerek bir salınım oluşturur ve frekans da bir saniye içindeki salınım hızıdır. Gerçekte bizlerde , gördüğümüz veya görmediğimiz herşey titreşimdir ve enerjidir. Belki inanmak zor gelse bile duygularımızında frekansı vardır. Eğer frekansımız ne kadar yüksek ise o oranda ruhsal, bedensel dengede  ve sağlıklı oluyoruz. Frekansımızı düşürdüğümüzde ise doğal olarak tam tersi oluyor. Amerikalı Bilim Adamı Dr David Hawkins insan duygularının frekansları ile ilgili çalışmalar yapmış ve bunun sonucunda kendi adı ile anılan Bilinç Tablosunu oluşturmuştur. Bu tabloya bakarak içinde bulunduğumuz frekansı görebiliriz.
+ 700 Kalibre = Aydınlanma, saf bilinç, ben olma
= İnsanlığı etkileyen en üst bilinç düzeyi.

+ 600 Kalibre = Dinginlik, bilgelik, kendini gerçekleştirme
= Beni aşmış, bütüne katkıda bulunma düzeyi.

+ 540 Kalibre = Haz alma, dinginlik, kabullenme.
= Yüksek enerji, uç denemeler.

+ 500 Kalibre= Sevgi, aşkınlık, zararsızlık ilkesi.
= Hızlı gelişen, globalleşen, sezgi gücü, duygu'dan bilince geçiş.

+ 400 Kalibre = Soyut kavrama, objektif ve rasyonel.
= Karmaşığı kolay özümseme, sentezci, felsefi yaklaşım.

+ 350 Kalibre = Affedici, uyumlu, kabulcu.
= Çözümcü, güçlü öz disiplin, Eşitlik içinde çeşitliliğe saygı.

+ 310 Kalibre = İstekli, umutlu, teşvik eden, optimist.
= Açık fikirli, dost, bütüne katkıcı, yeniden alt seviyelerden başlamaktan rahatsız olmayan, yüksek özsaygı.

+ 250 Kalibre = Nötr, güven, deneme ve tatmin
= İçsel gücün ve güvenin başlangıcı, özgürlükçü, yargılamayan.

+ 200 Kalibre = Güç, cesaret, olasılıklı
= Özeleştiriye açık, yeniyi deneyebilen, gelişime açık, üretkenliğe geçiş.

+ 175 Kalibre = Mağrur, şişkin ego, talepkar.
= Toplum onaylı, şiddet meslekleri, dışsal güçle övünç, milliyetçilik, politik ve dinsel değerlere yükseltme. Duygusal problemlerini yok sayma.

+ 150 Kalibre = Kızgınlık, şiddet, saldırgan.
= Kızgın, çabuk parlayan, kavgacı, abartılmış arzuların çaresizliğini yaşama.

+ 125 Kalibre = Kıskançlık, arzu, hayal kırıklığı.
= Para, prestij, güç kazanma arzusu.

+ 100 Kalibre = Tutsak, korku, ceza.
= Kıskanma, endişe, totaliter yönetim ve kurtarıcı beklentisi.

+ 75 Kalibre = Trajik, memnuniyetsiz, depresif.
= Gözyaşı, depresyon, bağımlılık, kayıp yaşam.

+ 50 Kalibre = Çaresizlik, umutsuz suçlayıcı, apati.
= Umutsuzluk, yoksulluk, çaresizlik, bitkinlik, başkalarına bağımlılık.

+ 30 Kalibre = Gaddar, kinci, günahkar, suçlu.
= Mazoşist, öfkeli, kurban rolü.

+ 20 Kalibre = Yok edici, utanç, öfke, nefret.
= İçe kapanık, hiç hissetme, paranoya, psikoz, sahte gurur, tehlikeli kişilik.

Sizin frekansınız hangisi?

Sevgiyle kalın