2.nci dünya savası tüm Avrupa’yı 
Kasıp kavuruyordu. 
Hitler, Balkanlara kadar inmişti. 
 
Türkiye’nin, Almanya karsısında savaşa 
Girmesini isteyenler İsmet İnönü’ye; 
-Paşam, paşam! Top sesleri  
Edirne’den duyuluyor! diye gazlarlarken, 
İnönü; 
-Benim kulaklarım sağır! Duymuyorum diye  
Yanıt vererek  
Ülkeyi “Tefi Bela kabilinden” uzak tutuyordu! 
 
İkinci Dünya savaşı sırasında Türkiye,  
Zor da olsa, savaş dışında kalmayı başardı. 
Fakat,  
Ülke, ekonomik anlamda büyük sıkıntılar çekmişti.  
 
Savaş dönemine ait uygulamalar halkı  
Zor duruma sokmuş, 
Genç nüfusun askere alınmasıyla da üretim neredeyse 
Durma seviyesine gelmiştir! 
Halk, temel gıda ihtiyaçlarını gideremiyordu. 
 
Bu dönemde 
Ekmek karnesi uygulaması, başladı. 
Eskiler o yıllarda “Darı sömeği ” yedik derler. 
 
Savaş sonrası 
Millet, çektiği yoklukların faturasını iktidarda bulunan  
Cumhuriyet Halk Partisine kesti. 
 
1950 yılında yapılan seçimlerde  
CHP’yi iktidardan uzaklaştırdı. 
 
O günden bu yana CHP  
Açlık  
Kıtlık 
Yokluk ile özleştirildi 
Uzun yıllar iktidara gelememenin yegâne sebebi 
Açlık ve kıtlıktır. 
Bu olay 
Toplumsal hafızaya “iz düşümüdür!” 
Unutulmaz/ unutturulmaz! 
 
Savaş’a girmemeyi, ölümleri, 
Yıkımları her nedense kimse konuşmaz. 
Millet aç ölmekten ise her zaman 
Tok ölmeyi yeğler! 
 
Bir lokma ekmek bulamayanlar, 
Dünya’nın her ülkesinde var. 
Bir eli yağda bir eli balda olanlarda. 
 
Allah hiç kimseyi ve topluluğu açlıkla sınamasın! 
Buğdayın evcilleştirmesinden bu yana 
Hayat savaşları “ekmek parası üzerine. 
Hakim neden öldürdün oğlum? 
“Ekmek param ile oynadı hâkim bey!” 
 
Onu bunu bilmem 
İktidarlar değişir gider 
Güç sende olur ama 
Kimsenin ekmeği ile oynamayacaksın. 
 
Filistin de 35 bin insan bombalar 
Ve kurşunlarla öldü. 
Hayatta kalanları kıtlık ve açlık 
Silahlar gibi ölümle tehdit ediyor. 
Her halükârda ölüm var. 
 
Ben, 
Kıtlığı ve açlığı salt 
Karın tokluğunda görmem. 
 
Adam kıtlığı ülkede had 
Safhada! 
Makamlar burnundan kıl aldırmayanların, 
İnsanlara tepeden bakanların 
Bereketi ile dolu! 
 
Cep dolu, 
Cüzdan dolu,  
Banka hesapları dolu, 
Kalp vicdanları kıt! 
 
Kaliteli İnsan yönünden yıllardır kıtlık  
Yasıyoruz! 
Bilimde, ilimde başarıya açız! 
 
Okul yollarında karın açlığından değil 
Bilgi açlığından tel tel dökülüyor çocuklar. 
 
Açlık değil, kara 
Cehalet öldürüyor benlikleri. 
 
3 tarafı deniz. 
Tas eksen bereket fışkıracak bu topraklarda 
KIT KANAT YAŞIYORUZ!