Özdağ: Manisa artık değişim istiyor Özdağ: Manisa artık değişim istiyor

Kula’nın Taş mahallesinde Kula (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 312m² avlulu ahşap ev mahkeme tarafından satılığa çıkarıldı.
https://www.ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ortaklığın Giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN

 • Özellikleri : Manisa İl, Kula İlçe, TAŞ Mahalle/Köy, 5 Ada, 8 Parsel, Taşınmaz ana niteliği tapu kaydında avlulu ahşap ev olarak tescilidir. Parsel üzerinde iki katlı ahşap yığma yapı ve müştemilatı bulunmaktadır.
 • Adresi : Taş Mahallesi 5 Ada 8 Parsel Kula / MANİSA
 • Yüzölçümü : 312,00 m2
 • Arsa Payı : Tam
 • İmar Durumu :Kentsel Sit Alanı İçerisinde Korunması Gerekli Kültür Varlığı Kaydı bulunmaktadır. Yapının Yıkılması Mümkün olmadığı gibi esaslı onarım yapılabilmesi için Restorasyon porjeleri hazırlanması ve İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünden onay alınması zorunludur.
 • Kıymeti : 869.915,00 TL
 • KDV Oranı : %20
 • Kaydındaki Şerhler: Diğer : 2. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır.
 • Artırma Bilgileri
 • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 11:40
 • Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 11:40
 • 2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 11:40
 • Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 11:40 28/01/2024
   
Kaynak: Haber Merkezi