Manisa Tabip Odası, modern tıp eğitiminin başlangıcı olan 14 Mart Tıp Bayramı’nın 197. yılı kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sundu. Burada açıklamalarda bulunan Manisa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Sevil Sapmaz Karabağ, sağlık camiasının taleplerini dile getirdi.
Karabağ,

“Bugün ülkemizin dört bir yanında tüm hekimler 14 Mart’ı büyük bir coşku ile kutlamaktadırlar. Çünkü hekimler bilirler ki; 14 Mart, Tıbbın Akıl ve Bilimle buluşması, Bilimsel Tıp’ı geçmişten günümüze ve günümüzden de geleceğe taşıyan ruhtur. 14 Mart, Kendini insan sağlığını korumaya ve iyileştirmeye adamış hekimlerin dayanışma ve birlik olmalarının referans tarihidir.” İfadelerinde bulundu.

"Toplum yararınamücadelesini sürdürecektir” 

Sağlık çalışanların uğradığı şiddet rağmen emeğini, birikimini toplum yararına ortaya koyacaklarını vurgulayan Karadağ,  

Başkan Çetin Akın, Dutlu Yol'da incelemelerde bulundu Başkan Çetin Akın, Dutlu Yol'da incelemelerde bulundu

“Her ne kadar günümüz sağlık ortamında Hekimler; Gittikçe artan yıpratıcı iş yükü karşısında tükenme noktasına gelseler de, Canlarına kastedilmeye varan sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalsalar da, kendilerini değersizleştiren birçok muameleye ve uygulamaya maruz bırakılsalar da,  Mesleki örgütlenmesinin güçsüzleştirilmesi, etkisizleştirilmesi ve hatta yok edilmesi ile karşı karşıya bırakılsalar da; Bütün bunlara rağmen hekimler; ülkemizde tıp biliminin gelişimi, tıp eğitimimin kalitesinin artırılması, hekimliğin iyi hekimlik koşullarında yapılması, hekim hakları ve halkımızın sağlıklı koşullarda yaşaması, nitelikli sağlık hizmeti alması konusunda tarihten gelen bilimsel birikiminin gücüyle dün olduğu gibi, bugün ve yarın da 14 Mart ruhu ile emeğini, birikimini toplum yararına ortaya koyacaktır ve mücadelesini sürdürecektir” şeklinde  konuştu. 

Manisa Tabipler Odası Taleplerini Dile Getirdi (1)

Taleplerini paylaştı

Acil bekleyen taleplerinin olduğunu ifade eden Karabağ, gerçekleşmesini bekledikleri 14 talebi paylaştı. Karabağ taleplerini şu şeklide sıraladı:

“ 1. TTB’nin sağlıkta şiddet yasa teklifi, şiddetsiz, güvenli çalışma ortamları için mekânsal önlem önerileri kabul edilmelidir. Güvenli çalışma ortamlarının sağlanması idarecilerin sorumluluğundadır. Şiddet olaylarında idarecilerin sorumluluğu öncelikli olarak dikkate alınmalıdır. 2. Hekimlerin/sağlık emekçilerinin dinlenme koşulları, sağlık hizmetinde hataya sevk etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Doktor dinlenme odaları, sağlık emekçileri için emzirme odaları ve kreş her sağlık kurumunda yeterli sayıda sağlanmalıdır. Nöbet ertesi izin, idarecilerin insafına bırakılmamalıdır. 3. Pandemilerde, pandemiye yol açan hastalık, sağlık emekçileri için illiyet bağı aranmadan meslek hastalığı kabul edilmelidir. 4. Sağlık emekçileri için fiili hizmet süresi zammı 120 gün Olmalıdır. 5. Hekimlerde ek gösterge üst sınırı 7600’e yükseltilmelidir. 6. Tüm sağlık emekçilerine hakları olan, hiçbir koşuldan negatif etkilenmeyen, emekliliğe yansıyan, gerçek enflasyona uygun, insanca yaşayabilecekleri tek kalem maaş verilmelidir. 7. Emekli sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları arasındaki uçurum giderilmeli, tüm emekli hekim aylıkları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı, tüm hekimler emeklerinin hakkı ölçüsünde emekli ikramiyesi alabilmelidir. 8. Vergide adalet istiyoruz! Vergi dilimi üst sınırı yüzde 15 olmalıdır. 9. Muayene süreleri, bilimsel ve nitelikli sağlık hizmeti gözetilerek düzenlenmelidir. 10.Acil servislerde yeşil alan kaldırılmalı, poliklinik hizmeti verilmemelidir. 11.Sağlık ortamına dair düzenlemeler, TTB ve ilgili sağlık emek-meslek örgütlerinin görüşleriyle yapılmalıdır. 12.Atamalar bilimsel ölçütlere ve liyakate dayalı olmalıdır. 13.Tıp Fakültesi ve tıpta uzmanlık eğitimi kontenjanları, eğitimin niteliği gözetilerek azaltılmalıdır. 14.Koruyucu sağlık sisteminin öncelendiği, güçlü ve bölge tabanlı birinci basamak, basamaklandırılmış ve parasız bir sağlık sistemi inşa edilmelidir. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte bu taleplerimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz.  Ülkemize, 14 Martlarımıza, Sağlığımıza ve Mesleğimize sahip çıkıyor, Daha güzel bir dünyada nice 14 Martları kutlamaya olan inancımızla 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz” 

Muhabir: RESULENUR KANTAR