MEB'in devamsızlık kararı dikkat çekti. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen ara tatilinin son günlerine yaklaşırken; Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı yayımlandı. Bakanlığın önümüzdeki 4 yılına ilişkin hedef ve amaçlarının yer aldığı planda 'devamsızlık' konusunda alınan kararlar dikkat çekti. İlkokul, ortaokul ve liselerde ders başarısını artırmayı amaçlayan MEB, öğrencilerin okula devam sürelerini artıracak. Plana göre 4 yıl içinde liselerde devamsızlık oranları ilkokulda yüzde 7'ye, ortaokulda yüzde 10'a liselerde yüzde 24,5'e düşürülecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2028 Stratejik Planını yayımladı. 100 binden fazla paydaşın görüşüne başvurularak hazırlanan plan kapsamında, 2019-2023 yılları arasında tamamlanan faliyetler masaya yatırıldı, eğitimde zayıf yönler belirlendi. Önümüzdeki 4 yıl için 7 amaç ve 33 hedef belirledi.

Rjdtj

Devamsızlık düşürülüyor

Planda, bu yıl itibariyle azaltılması için sıkı tedbirlerin uygulamaya alındığı "devamsızlık" sorunu da var. Bu kapsamda, 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı 4 yıl içerisinde, ilkokulda yüzde 11 virgül 61'den yüzde 7'e, ortaokulda yüzde 14 virgül 76'dan yüzde 10'a düşürülecek.

Planda yer alan verilere göre, anadolu liseleri, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine giden her 100 öğrenciden 27'si 20 günden fazla devamsızlık yapıyor. Hedef bu oranı 2028'de yüzde 24,5'e düşürmek.

Okul (3)

Geçiş sistemi

Planda, eğitim maliyetlerinde öngörülemeyen artışlar yaşanması, maddi imkansızlıklar, eğitim öğretim ortamlarının öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz olması devamsızlığa neden olan tespitler arasında yer aldı.

Devamsızlığın önlenmesi için rehberlik sistemlerinin geliştirilmesine, temel eğtimde sınav baskısı oluşturmayacak bir geçiş sistemine ihtiyaç olduğu belirtildi.

Sek Sek

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "MEB 2024-2028 Stratejik Planı" çalışmaları kapsamındaki analizler tamamlandı. Bu doğrultuda 94 bin 747 iç paydaş ile 16 bin 726 dış paydaşın planın gelişimine yönelik görüşlerine başvuruldu.

Açıklamada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in görüşlerine de yer verildi. Tekin, 2024-2028 Stratejik Planı'na ilişkin sunuş bölümünde yaptığı değerlendirmede, bireylerin yaşadığı topluma uyum sağlaması, kişilik kazanması, iyi bir insan ve vatandaş olmasının ancak nitelikli bir eğitim vasıtasıyla gerçekleşeceğini vurguladı.

yusuf-tekin-aa-2062713

Bakan Tekin, stratejik planlamanın, kurumların, belirlediği hedeflere ulaşılmasında temel yapı taşlarından biri olduğunu, yürüttükleri faaliyetlerin yönetiminde ve milli eğitim alanında atılacak adımlarda kendilerine ışık tutacak, kararlılıklarını artıracak bir olgu olarak karşılarına çıktığını ifade etti.

Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında motivasyonu yüksek, öz güven sahibi, merak eden, sorgulayan, analiz yapabilen ama aynı zamanda erdemli, merhametli ve vicdanlı gençler yetiştirmek olduğunu bildiren Tekin, şunları kaydetti:

"İstiklalden istikbale Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek vizyonuyla gelenek ve gelecek arasında sağlam köprüler kuracağımızdan eminiz. Ülkemiz, sahip olduğu değerleri, birikimleri, 2053, 2071 hedefleri ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gerçekten büyük bir ülkedir. Cumhuriyetimizin 100. yılının görkeminin gücüyle önümüzdeki yüzyılın planlarını yapmak, projeksiyonunu çizmek ve önümüzdeki yüzyılın ana gücünün Türkiye ve Türk milleti olması maksadıyla görevimiz olan maarif davasını layıkıyla yürüteceğimize inancım tamdır.

En kıymetli hazinemiz olan evlatlarımıza ilişkin bizi bu hedeflerimize ulaştıracak, istikbalimizin mimari yapısını oluşturacak olan Türkiye Yüzyılı hedefimizin yol göstericisi ve toplumsal eğitim seferberliğimizin belgesi olacağına inandığım Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı'nı kamuoyuna sunmaktan, belirlediğimiz hedefler doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışacağımızı bildirmekten kıvanç duyarım."

YÖK, lisans ve doktora burs ücretlerini artırdı YÖK, lisans ve doktora burs ücretlerini artırdı

Öte yandan, 7 amaç çerçevesinde oluşturulan stratejik planda 33 hedef, bu hedeflerin ölçülmesine ilişkin 130 performans göstergesi ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik somut adımlara ilişkin 147 strateji yer aldı. Planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumlarının takip edilebilmesi için "Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Modeli" oluşturuldu.

Kaynak: MYNET