Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği yangın tankeri, özel amaca hizmet ediyor Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği yangın tankeri, özel amaca hizmet ediyor

Salihli’nin Çökelek mahallesinde Salihli İcra Dairesi 18.850m² tarlaicradan satılığa çıkardı.
https://www.ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN

 • Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Manisa ili, Salihli ilçesi, Çökelek mahallesi, Köycivarı mevkii 0 ada 1701 parsel alanı 18.850,00 m2 dir. Tapu kaydında taşınmazın vasfi TARLAdır. Taşınmazın 12318/18850 hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz Salihli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde, imar planı onama sınırları dışındadır ve plansız alanlar yönetmeliğine göre uygulama yapılmaktadır. Taşınmaz tapu kaydında TARLA vasfındadır. Taşınmaz toprak yapısı itibariyle kumlu killi tın yapıda, humusça zengin, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, su tutma kapasitesi ve geçirgenliği yüksek, topografik olarak %1 eğimli, Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflandırmasına (AKK) göre L sınıf tarım arazisi, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 3. maddesi (c) bendine göre mutlak sulu tarım arazisidir ve ortalama deniz seviyesinden 80 metre yükseklikte bulunmaktadır. Arazinin bulunduğu bölgenin yıllık yağış ortalaması 500 mm üstünde olup Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Taşınmaz her türlü tarımsal mekanizasyona uygundur. Taşınmaz sulama sahası içerisinde yer aldığından ve özel sulama imkanı (sulama kuyusu) bulunduğundan dolayı sulu tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. Keşif tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyetin yapıldığı ve halihazırda domates ekili olduğu tespit edilmiştir. Belirtilen özelliklerden dolayı tarımsal faaliyetlere uygunluk durumu yüksek olan tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. Taşınmazın doğu ve batı cephesinde tarla yolu, diğer cephelerinde ise tarım arazileri bulunmaktadır. Parselin kadastral yolu mevcuttur. Ulaşım özel araçla mümkündür. Çökelek mahalle merkezine özel araç ile 100 metre mesafede ve
 • doğusunda, Salihli ilçe merkezine 10 km mesafede ve kuzeyinde bulunmaktadır. 12318/18850 hissedir.
 • Adresi : Manisa İli Salihli İlçesi Çökelek Mahallesi Köycivarı Mevkii 1701 Parsel Salihli / MANİSA
 • Yüzölçümü : 18.850 m2
 • İmar Durumu : Salihli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde, imar planı onama sınırları dışındadır ve plansız alanlar yönetmeliğine göre uygulama yapılmaktadır.
 • Kıymeti : 2.463.600,00 TL
 • KDV Oranı : %10
 • Kaydındaki Şerhler: haciz şerhleri mevcut
 • Artırma Bilgileri
 • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 12:00
 • Bitiş Tarih ve Saati : 03/05/2024 - 12:00
 • 2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 12:00
 • Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 12:00
   
Kaynak: Haber Merkezi