Salihli'nin Poyraz mahallesinde bir borçtan dolayı Salihli İcra Dairesi 31.351 m2 tarla hissesini icradas satışa çıkardı. 
https://www.ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresinden erişim sağlanabilecek. Söz konusu taşınmazın özellikleri ise  şu şekilde:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmazManisa ili, Salihli ilçesi, Poyraz mahallesi Mağara mevki 220 ada 5 parselde kayıtlı olup;31.351,79 m2 dir. Tapu kaydında taşınmazın vasfi PALAMUTLU TARLAdır. Taşınmazın 1/4 hissesi borçlu M*** G***adına kayıtlıdır. Salihli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde, imar planı onama sınırları dışındadır ve plansız alanlar yönetmeliğine göre uygulama yapılmaktadır. Taşınmaz tapu kaydında PALAMUTLU TARLA vasfındadır. Taşınmaz toprak yapısı itibariyle kumlu killi tın yapıda, organik maddece ve humusça orta düzeyde, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, su tutma kapasitesi ve geçirgenliği orta, topografik olarak ortalama %16 eğimli, Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflandırmasına (AKK) göre Il. sınıf tarım arazisi, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 3. maddesi (e) bendine göre mutlak tarım arazisidir ve ortalama deniz seviyesinden 642 metre yükseklikte bulunmaktadır.Arazinin bulunduğu bölgenin yıllık yağış ortalaması 500 mm üstünde olup Akdeniz iklimi etkisi altındadır.Taşınmaz her türlü tarımsal mekanizasyona uygundur. Taşınmaz sulama sahası içerisinde yer almadığından ve özel sulama imkanı bulunmadığından dolayı kuru tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.Keşif tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyetin yapıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde bakımı zayıf 16-20 yaşında 55 adet zeytin ağacı, bakımı ve gelişimi iyi 4-5 yaşında 81 adet zeytin ağacı bulunmaktadır. Geri kalan alanda ise hububat (buğday-arpa) ekili olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın kuzey ve güney sınırlarında yaklaşık 6 dekarlık alanda herhangi bir tarımsal faaliyet yapılmamaktadır.Belirtilen özelliklerden dolayı tarımsal faaliyetlere uygunluk durumu orta düzeyde olan tarım arazi olarak değerlendirilmiştir.Parsele ulaşım komşu parsel üzerinden sağlanmaktadır ve kadastral yolu bulunmamaktadır. Taşınmazın, kuzey, güney ve batı cephelerinde tarım arazileri bulunmaktadır. Ulaşım özel araçla mümkündür. Poyraz mahalle merkezine kuş uçuşu 800 metre mesafede ve doğusunda, Salihli ilçe merkezine 30 km mesafede ve kuzeyinde bulunmaktadır. Çıplak arazi satış değerinin 31.351,79 m2 x 80,00 TL/m2 = 2.508.143,20 TL Üzerinde bulunan zirai muhdesatların değerinin (55 adet x 1.200,00 TL/adet + 81 adet x 400 TL /adet) =>98.400,00 TL Toplam arazinin değeri = 2.508.143,20 TL + 98.400,00 = 2.606.543,20 TL
Borçlu M*** G*** adına kayıtlı 1/4 hissenin değerinin ise (2.606.543,20 TL x (1/4)) 651.635.80 TL (yalnız altıyüzellibirbinaltıyüzotuzbeş Türk Lirası seksen kuruş) olabileceği kanaatine varılmıştır.1/4 hissesidir.
Adresi : Poyraz Mahallesi, Mağara Mevkii,220 Ada 5 Parsel Salihli / MANİSA
Yüzölçümü : 31.351,79 m2
İmar Durumu : Salihli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde, imar planı onama sınırları dışındadır ve plansız alanlar yönetmeliğine göre uygulama yapılmaktadır.
Kıymeti : 651.635,80 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: ipotek ve haciz şerhleri mevcut

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk'ten 15 Temmuz mesajı Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk'ten 15 Temmuz mesajı

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 14:15
Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 14:15
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 14:15
Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 14:15

Kaynak: www.ilan.gov.tr