Salihli’nin Kurttutan  mahallesinde Salihli İcra Dairesi 65.786m² palamutlu tarlayı  icradan satılığa çıkarıldı.
https://www.ilan.gov.tr’de yer alan, bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1430 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN

BBP’nin Turgutlu Belediye Başkanı Adayının adaylığı düşürüldü BBP’nin Turgutlu Belediye Başkanı Adayının adaylığı düşürüldü
 • Özellikleri : Manisa İl, Salihli İlçe, KURTTUTAN Mahalle/Köy, KUYUALANI Mevkii, 160 Ada, 3 Parsel, Satışa konu taşınmaz Manisa ili, Salihli ilçesi, Kurttutan mahallesi, Kuyualanı mevkii 160 ada 3 parsel alanı 65.786,07 m2'dir. Tapu kaydında taşınmazın vasfı ''PALAMUTLU TARLA''dır. Taşınmazın 1/1 TAM hissesi borçlu adına kayıtlıdır.Kurttutan Mahallesi 160 ada 3 parsel Salihli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde, imar planı onama sınırları dışındadır ve plansız alanlar yönetmeliğine göre uygulama yapılmaktadır. Taşınmazın Şerh Beyan İrtifak bilgileri kısmında hisse üzerinde şerhler mevcut olup SANKO FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. adına ipotek bilgisi vardır. Taşınmaz tapu kaydında PALAMUTLU TARLA vasfındadır. Taşınmaz toprak yapısı itibariyle kumlu tınlı yapıda, taşlı çakıllı, humusça orta, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, su tutma kapasitesi ve geçirgenliği orta, topografik olarak ortalama % 21 eğimli, Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflandırmasına (AKK) göre IV. sınıf tarım arazisi, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 3. maddesi (e) bendine göre mutlak tarım arazisidir ve ortalama deniz seviyesinden 351 metre yükseklikte bulunmaktadır. Arazinin bulunduğu bölgenin yıllık yağış ortalaması 500 mm üstünde olup Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Taşınmaz tarımsal mekanizasyona kısmen uygundur. Taşınmaz sulama sahası içerisinde yer almadığından ve özel sulama imkanı bulunmadığından dolayı kuru tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. Keşif tarihi itbariyle taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmadığı tespit edilmiştir. Parsel %70 oranında palamut meşesi ağaç ve ağaççıkları ile kaplı durumdadır ve belirtilen özelliklerden dolayı tarımsal faaliyetlere uygunluk durumu orta olan tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. Taşınmazın kuzey ve batı cephesinde tarla yolu, diğer cephelerinde ise tarım arazileri (palamut meşe ağaçları ve zeytinlik) bulunmaktadır. Kurttutan mahalle merkezine kuş uçuşu 6 km metre mesafede ve güneybatısında, Salihli ilçe merkezine 34 km mesafede ve kuzeyinde bulunup ulaşım özel araçla mümkündür.
 • Adresi : Manisa İli Salihli İlçesi, Kurttutan Mahallesi, Kuyualanı Mevkii 160 Ada 3 Parsel Salihli / MANİSA
 • Yüzölçümü : 65.786,07 m2
 • İmar Durumu :Salihli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde, imar planı onama sınırları dışındadır ve plansız alanlar yönetmeliğine göre uygulama yapılmaktadır.
 • Kıymeti : 657.860,70 TL
 • KDV Oranı : %10
 • Kaydındaki Şerhler: ipotek şerhleri mevcut
 • Artırma Bilgileri
 • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 12:00
 • Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 12:00
 • 2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 12:00
 • Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 12:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Manisa ili, Salihli ilçesi, Kanevli mahallesi, Kocabayır mevkii 107 ada 15 parsel alanı 38.404,34 m2 dir. Tapu kaydında taşınmazın vasfi PALAMUTLU TARLA dır. Taşınmaz TAM hissesidir.Salihli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde, imar planı onama sınırları dışındadır ve plansız alanlar yönetmeliğine göre uygulama yapılmaktadır. Taşınmaz tapu kaydında PALAMUTLU TARLA vasfındadır. Taşınmaz toprak yapısı itibariyle kumlu tınlı yapıda, taşlı kayalı, humusça zayıf, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, su tutma kapasitesi ve geçirgenliği düşük, topografik olarak ortalama % 40 eğimli, Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflandırmasına (AKK) göre VI. sınıf tarım arazisi, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 3. maddesi (e) bendine göre mutlak tarım arazisidir ve ortalama deniz seviyesinden 486 metre yükseklikte bulunmaktadır.Arazinin bulunduğu bölgenin yıllık yağış ortalaması 500 mm üstünde olup Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Taşınmaz tarımsal mekanizasyona uygun değildir. Taşınmaz sulama sahası içerisinde yer almadığından ve özel sulama imkanı bulunmadığından dolayı kuru tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. Keşif tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmadığı tespit edilmiştir. Parsel % 70 oranında palamut meşesi ağaç ve ağaççıkları ile kaplı durumdadır ve belirtilen özelliklerden dolayı tarımsal faaliyetlere uygunluk durumu düşük olan tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. Taşınmazın batı cephesinde tarla yolu, diğer cephelerinde ise tarım arazileri (palamut meşe ağaçla bulunmaktadır. Kanevli mahalle merkezine kuş uçuşu 0,7 km metre mesafede ve kuzeyinde, Salihli ilçe merkezine 30 km mesafede ve kuzeydoğusunda bulunup ulaşım özel araçla mümkündür.tam hissedir.
Adresi :Manisa İli, Salihli İlçesi, Kanevli Mahallesi, Kocabayır Mevkii 107 Ada 15 ParselSalihli / MANİSA
Yüzölçümü : 38.404,34 m2
İmar Durumu :Salihli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde, imar planı onama sınırları dışındadır ve plansız alanlar yönetmeliğine göre uygulama yapılmaktadır.
Kıymeti : 384.043,40 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: haciz ve ipotek şerhleri mevcut
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 12:20
Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 12:20
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 12:20
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 12:20

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu taşınmaz Manisa ili, Salihli ilçesi, İğdecik mahallesi, Kayraklı mevki144 ada 28 parsel alanı 32.990,76 m2 dir. Tapu kaydında taşınmazın vasfi PALAMUTLU TARLA dır. Taşınmaz 1/1 TAM hissedir .taşınmazSalihli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde, imar planı onama sınırları dışındadır ve plansız alanlar yönetmeliğine göre uygulama yapılmaktadır. Taşınmaz tapu kaydında PALAMUTLU TARLA vasfındadır. Taşınmaz toprak yapısı itibariyle kumlu tınlı yapıda, taşlı kayalı, humusça zayıf, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, su tutma kapasitesi ve geçirgenliği düşük, topografik olarak ortalama% 45 eğimli, Arazi Kullanım Kullanımı Kanunu'nun 3. maddesi (e) bendine göre mutlak tarım arazisidir ve ortalama deniz seviyesinden 665 metre yükseklikte bulunmaktadır. Arazinin bulunduğu bölgenin yıllık yağış ortalaması 500 mm üstünde olup Akdeniz iklimi etkisi altındadır.Taşınmaz tarımsal mekanizasyona uygun değildir. Taşınmaz sulama sahası içerisinde yer almadığından ve özel sulama imkanı bulunmadığından dolayı kuru tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. Keşiftarihi itibariyle taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmadığı tespit edilmiştir. Parsel % 80 oranında palamut meşesi ağaç ve ağaççıkları ile kaplı durumdadır ve belirtilen özelliklerden dolayı tarımsal faaliyetlereuygunluk durumu düşük olan tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. Taşınmazın kuzeydoğu cephesinde tarla yolu, diğer cephelerinde ise tarım arazileri (palamut meşe ağaçları) bulunmaktadır. İğdecik mahalle merkezine kuş uçuşu 2,8 km metre mesafede ve doğusunda, Salihli ilçe merkezine 32 km mesafede ve doğusunda bulunup ulaşım özel araçla mümkündür. Taşınmaza ulaşım oldukça zordur. tam hissedir.
Adresi : Manisa İli ,Salihli İlçesi ,İğdecik Mahallesi,Kayraklı Mevkii 144 Ada 28 Parsel Salihli / MANİSA
Yüzölçümü : 32.990,76 m2
İmar Durumu :Salihli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde, imar planı onama sınırları dışındadır ve plansız alanlar yönetmeliğine göre uygulama yapılmaktadır.
Kıymeti : 263.926,08 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: haciz ve ipotek şerhleri mevcut
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 13:30
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 13:30

Kaynak: Haber Merkezi