Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı'dan sahiplenin çağrısı Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı'dan sahiplenin çağrısı

Salihli’nin Kırdamları mahallesinde Salihli İcra Dairesi 10.368m² palamutlu tarla icradan satılığa çıkardı.
https://www.ilan.gov.tr’de yer alan, bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/404 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN

 • Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Manisa ili, Salihli ilçesi, Kırdamları mahallesi, Narlıca mevki 103 ada 12 parsel alanı 10.368,90 m2 dir. Tapu kaydında taşınmazın vasfi PALAMUTLU TARLA dır. Taşınmazın 1/1 TAM hissesi borçlu adına kayı olup ;Kırdamları Mahallesi 103 ada 12 parsel Salihli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde, imar planı onama
 • sınırları dışındadır ve plansız alanlar yönetmeliğine göre uygulama yapılmaktadır. Taşınmaz tapu kaydında PALAMUTLU TARLA vasfındadır. Taşınmaz toprak yapısı itibariyle killi tınlı yapıda, humusça zayıf, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, su tutma kapasitesi ve geçirgenliği orta, topografik olarak %20 eğimli, Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflandırmasına (AKK) göre IV. sınıf tarım arazisi, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 3. maddesi (e) bendine göre mutlak tarım arazisidir ve ortalama deniz seviyesinden 225 metre yükseklikte bulunmaktadır. Arazinin bulunduğu bölgenin yıllık yağış ortalaması 500 mm üstünde olup Akdeniz iklimi etksi altındadır. Taşınmaz her türlü tarımsal mekanizasyona uygundur. Taşınmaz sulama sahası içerisinde yer almadığından ancak özel sulama imkanı bulunduğundan dolayı(komşu parsel) sulu tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. Keşif tarihi itibariyle taşınmazın yaklaşık 3.500,00 m2'si üzerinde 16-20 yaşlarında 79 adet kayısı ağacı bulunmaktadır. Geri kalan kısmı ise boş durumdadır. Belirtilen özelliklerden dolayı tarımsal faaliyetlere uygunluk durumu orta olan tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. Taşınmazın doğu ve batı cephesinde tarla yolu, diğer cephelerinde ise tarım arazileri bulunmaktadır. Parselin kadastral yolu bulunmamaktadır. Ulaşım özel araçla mümkündür. Kırdamları mahalle merkezine özel araç ile 1 km mesafede ve güneyinde, Salihli ilçe merkezine 28 km mesafede ve kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Tam hissedir.
 • Adresi : Manisa İli Salihli İlçesi Kırdamları Mahallesi Narlıca Mevki 103 Ada 12 Parsel Salihli / MANİSA
 • Yüzölçümü : 10.368,90 m2
 • İmar Durumu :Salihli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde, imar planı onama sınırları dışındadır ve plansız alanlar yönetmeliğine göre uygulama yapılmaktadır
 • Kıymeti : 1.866.993,00 TL
 • KDV Oranı : %10
 • Kaydındaki Şerhler: haciz şerhleri mevcut
 • Artırma Bilgileri
 • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 12:30
 • Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 12:30
 • 2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 12:30
 • Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 12:3019/04/2024 
   
Kaynak: www.ilan.gov.tr