Salihli’nin Mersindere mahallesinde  Salihli Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu 511m² avlulu bir evi mahkemeden satılığa çıkardı.
https://www.ilan.gov.tr’de bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN

Zeki Bilgin'den Ekrem Cıllı'ya yaylım ateşi! Zeki Bilgin'den Ekrem Cıllı'ya yaylım ateşi!
 • Özellikleri : Manisa İl, Salihli İlçe, Mersindere Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 201 Ada, 11 Parsel, taşınmaz tapu kaydına göre 511,88 m2 yüzölçümlü Avlulu Ev vasfındadır.Parsel üzerinde konut olarak kullanılan tek katlı yığma tarzda yapılmış ev ve 2 adet metruk durumda yapı mevcuttur. Tek katlı ev yaklaşık 47,06 m2 alana sahiptir. Dış duvarları tuğla üzeri sıva ve plastik boyalıdır. Pencere ve dış kapısı pvc doğramadır. Yapı oturtma çatı üzeri kiremit kaplamadır. Avlu girişinde reflekte camlı demir doğrama kapı mevcuttur. Isıtma için soba kullanılmaktadır. Yapı yaklaşık olarak 31-40 yıllıktır. Aşınma Paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvel uyarınca yapının yıpranma payı % 40’dir. Parsel üzerinde bulunan metruk durumdaki 2 adet yapının ekonomik değerinin bulunmadığı kanaatine varılmıştır.
 • Adresi : Mersindere Mahallesi Salihli / MANİSA Yüzölçümü : 511,88 m2
 • İmar Durumu :Belediye Yazı Cevabına göre taşınmaz; Mersindere Mahallesi 201 ada 11 parsel nolu taşınmaz imar planı kapsamında bulunmamakta olup,Yerleşik Alan sınırı içerisinde kalmaktadır. Kırsal Yerleşik Alanlarda Uygulanacak işlemler ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2021 tarih 578 sayılı meclis kararı ile "Köylerden Mahalleye Dönüşen Kırsal Yerleşik Alanlarda; Bir parselde yapılacak tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapıların ve konut yapılarının müştemilat dahil taban alanı kat sayısı %40'ı, kat alanı katsayısı %50'yi aşamaz. 1500 m² den küçük parsellerde ya da 1500 m² ve üzeri alana sahip tek malikli parsellerde ifraz edilmedikçe bir parsel üzerine yapılacak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ve bunların lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz. Ancak, bir yapıda birden fazla bağımsız bölüm yapılabilir. Her halükarda konutlar için toplam inşaat alanı 250 m²'yi geçemez. 1500 m² ve üzeri alana sahip olan hisseli parsellerde ise, maliklerin muvafakati alınmak kaydı ile, binalar arasındaki mesafeler (6.00) m. den az olmamak şartı ile, hissedar sayısını ve her durumda 3 adeti geçmemek üzere birden fazla bina yapılabilir. Bu durumda diğer yapılaşma koşullarına uyulmak kaydı ile her bir binanın yapı inşaat alanı 250 m² yi toplam yapı inşaat alanı ise 750 m2 yi geçemez." şeklinde belirtilen hususlara uyulacaktır. Taşınmazın çap örneklerinin tarafınızca ilgili Kadastro biriminden temin edilmesi gerekmektedir. Mersindere mahallesi 201 ada 11 parsele ait ruhsat dosyası tespit edilememiştir.
 • Kıymeti : 1.120.811,00 TL KDV Oranı : %10
 • Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
 • Artırma Bilgileri
 • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 10:06
 • Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:06
 • 2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:06
 • Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 10:06
   
Kaynak: www.ilan.gov.tr