Salihli’nin Hacıhıdır mahallesinde Salihli Hukuk Mahkemesi, 54.312m² tarlayı mahkemeden satılığa çıkardı.
https://www.ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/40 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN

Başkan Dutlulu, koltuğunu şehit kızına devretti Başkan Dutlulu, koltuğunu şehit kızına devretti
 • Özellikleri : Manisa İl, Salihli İlçe, Hacıhıdır Mahallesi, 122 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz tapu kaydına göre 54.312,66 m2 yüzölçümlü taşınmaz Palamutlu Tarla vasfındadır. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz;toprak yapısı itibariyle kumlu tınlı yapıda, taşlı çakıllı, humusça zayıf, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, su tutma kapasitesi ve geçirgenliği zayıf, topografik olarak ortalama % 21 eğimli, Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflandırmasına (AKK) IV. sınıf tarım arazisi, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 3. maddesi (e) bendine göre mutlak tarım arazisidir ve ortalama deniz seviyesinden 488 metre yükseklikte bulunmaktadır.Arazinin bulunduğu bölgenin yıllık yağış ortalaması 500 mm üstünde olup Akdeniz iklimi etkisi altındadır.Taşınmaz tarımsal mekanizasyona kısmen uygundur.Taşınmaz sulama sahası içerisinde yer almadığından ve özel sulama imkanı bulunmadığından dolayı kuru tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. Taşınmazın tarla tarımı yapılabilecek yaklaşık olarak 20.000,00 m2'lik kısmında tarımsal faaliyet yapılmadığı ve arazinin yaklaşık 35.000,00m2'lik kısmının ise palamut ağaçları ile kaplı durumda olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde bulunan yığma taş bina ve sayası etrafında tam verim çağında bakımlı 20 adet zeytin ağacı dikili olduğu görülmüştür.Belirtilen özelliklerden dolayı tarımsal faaliyetlere uygunluk durumu zayıf olan tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.Taşınmazın batı cephesinde Salihli-Gördes yolu, diğer cephelerinde ise orman ve tarım arazileri bulunmaktadır.Parselin kadastral yolu bulunmamaktadır. Hacıhıdır mahalle merkezine özel araç ile 2 km metre mesafede ve kuzeyinde, Salihli ilçe merkezine 38 km mesafede ve kuzeyinde bulunmaktadır.
 • Adresi : Hacıhıdır Mah.Salihli / MANİSA
 • Yüzölçümü : 54.312,66 m2
 • İmar Durumu :Belediye yazı cevabına göre; Hacıhıdır Mahallesi 122 ada 1 nolu parsel onaylı imar planı kapsamında bulunmamakta olup, 1/100.000 ölçekli İzmir – Manisa Çevre Düzeni Planında kısmen “Tarım Arazisi” (plan ölçeğinden dolayı kesin olmamakla birlikte) içerisinde kalmaktadır.Taşınmazın imar durum bilgisi için gerekli belgeler ile birlikte tekrar müracaat edilmesi ve ilgili kurumlardan görüş alınması gerekmektedir.Belediyemiz imar arşivinde yapılan incelemede İlçemiz, Hacıhıdır Mahallesi 122 ada 1 parsele ilişkin ruhsat dosyası tespit edilememiştir.
 • Kıymeti : 1.558.679,00 TL KDV Oranı : %20
 • Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir.
 • Artırma Bilgileri
 • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:31
 • Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:31
 • 2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2024 - 10:31
 • Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 10:31
   
Kaynak: HABER MERKEZİ