Salihli’nin Çakaldoğan mahallesinde Salihli Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu 8.891m² tarla mahkemeden satılığa (çoklu satış) çıkardı.
https://www.ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/68 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN

 • Özellikleri : Manisa İl, Salihli İlçe, Çakaldoğan Mahallesi, 237 Ada, 4 Parsel, Taşınmaz tapu kaydına göre 8.891,90 m2 yüzölçümlü Tarla vasfındadır. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz; Taşınmaz toprak yapısı itibariyle killi tınlı yapıda, hafif taşlı, humusça orta, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, su tutma kapasitesi ve geçirgenliği orta, topografik olarak ortalama % 18eğimli, Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflandırmasına (AKK) III. sınıf tarım arazisi, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 3. maddesi (e) bendine göre mutlak tarım arazisidir ve ortalama deniz seviyesinden 318 metre yükseklikte bulunmaktadır. Arazinin bulunduğu bölgenin yıllık yağış ortalaması 500 mm üstünde olup Akdeniz iklimi etkisi altındadır.Taşınmaz her türlü tarımsal mekanizasyona uygundur. Taşınmaz sulama sahası içerisinde yer almadığından ve özel sulama imkanı bulunmadığından dolayı kuru tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. Taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmadığı görülmüştür. Belirtilen özelliklerden dolayı tarımsal faaliyetlere uygunluk durumu orta olan tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. Taşınmaza komşu diğer parsellerde zeytin ve tarla tarımı yapıldığı görülmüştür. Taşınmazın kuzey cephesinde stabilize yol, diğer cephelerinde ise tarım arazileri bulunmaktadır. Parselin kadastral yola sınırı bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım özel araçla mümkündür. Çakal doğan mahalle merkezine özel araç ile 3 km metre mesafede ve kuzeyinde, Salihli ilçe merkezine 16 km mesafede ve güneydoğusunda bulunmaktadır.
 • Adresi : Çakaldoğan Mh. Salihli / MANİSA
 • Yüzölçümü : 8.981,90 m2
 • İmar Durumu : Belediye yazı cevabına göre; Çakaldoğan Mahallesi 237 ada 4 parsel nolu taşınmaz imar planı kapsamında bulunmamaktadır. Söz konusu taşınmazın resmi yola cephesi bulunmadığından imar durum belgesi düzenlenememektedir. Söz konusu taşınmaz 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında ölçekten dolayı kesin olmamakla birlikte tarım arazisi alanında kalmaktadır. Taşınmaza ilişkin imar durum belgesi düzenlenebilmesi için tarafınızca gerekli belgeler ile tekrar müracaat edilmesi ve tarafımızca ilgili kurumlara görüş sorulması gerekmektedir. Belediyemiz imar arşivinde yapılan inceleme de Çakaldoğan mahallesi 237 ada 4 parsele ait ruhsat dosyası tespit edilememiştir.
 • Kıymeti : 1.077.828,00 TL
 • KDV Oranı : %10
 • Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
 • Artırma Bilgileri
 • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:30
 • Bitiş Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 10:30
 • 2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:30
 • Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 10:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Manisa'da servis şoförlerine trafik eğitimi verildi Manisa'da servis şoförlerine trafik eğitimi verildi
 • Özellikleri : Manisa İl, Salihli İlçe, Çakaldoğan Mahallesi, 237 Ada, 5 Parsel, Taşınmaz tapu kaydına göre 22.478,58 m2 yüzölçümlü Tarla vasfındadır. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz; Taşınmaz toprak yapısı itibariyle killi tınlı yapıda, hafif taşlı, humusça orta, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, su tutma kapasitesi ve geçirgenliği orta, topografik olarak ortalama % 26 eğimli, Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflandırmasına (AKK) III. sınıf tarım arazisi, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 3. maddesi (e) bendine göre mutlak tarım arazisidir ve ortalama deniz seviyesinden 353 metre yükseklikte bulunmaktadır .Arazinin bulunduğu bölgenin yıllık yağış ortalaması 500 mm üstünde olup Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Taşınmaz tarımsal mekanizasyona kısmen uygundur. Taşınmaz sulama sahası içerisinde yer almadığından ve özel sulama imkanı bulunmadığından dolayı kuru tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. Keşif tarihi itibariyle taşınmazın yaklaşık 12 dekarlık kısmında hububat ekilmek suretiyle tarımsal faaliyet yapıldığı, geri kalan kısımda ise tarımsal faaliyetin yapılmadığı tespit edilmiştir. Belirtilen zelliklerden dolayı tarımsal faaliyetlere uygunluk durumu orta olan tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. Taşınmaza komşu diğer parsellerde zeytin ve tarla tarımı yapıldığı görülmüştür. Taşınmazın tüm ephelerinde ise tarım arazileri bulunmaktadır. Parselin kadastral yolu bulunmamaktadır ve parsele ulaşım komşu parsel üzerinden sağlanmaktadır. Taşınmaza ulaşım özel araçla mümkündür. Çakaldoğan mahalle merkezine özel araç ile 3 km metre mesafede ve kuzeyinde, Salihli ilçe merkezine 16 km mesafede ve güneydoğusunda bulunmaktadır.
 • Adresi : Çakaldoğan Mh. Salihli / MANİSA
 • Yüzölçümü : 22.478,58 m2
 • İmar Durumu : Belediye yazı cevabına göre; Çakaldoğan Mahallesi 237 ada 5 parsel nolu taşınmaz imar planı kapsamında bulunmamaktadır. Söz konusu taşınmazın resmi yola cephesi bulunmadığından imar durum belgesi düzenlenememektedir. Söz konusu taşınmaz 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında ölçekten dolayı kesin olmamakla birlikte tarım arazisi alanında kalmaktadır. Taşınmaza ilişkin imar durum belgesi düzenlenebilmesi için tarafınızca gerekli belgeler ile tekrar müracaat edilmesi ve tarafımızca ilgili kurumlara görüş sorulması gerekmektedir. Belediyemiz imar arşivinde yapılan inceleme de Çakaldoğan mahallesi 237 ada 5 parsele ait ruhsat dosyası tespit edilememiştir
 • Kıymeti : 2.247.858,00 TL
 • KDV Oranı : %10
 • Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
 • Artırma Bilgileri
 • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:45
 • Bitiş Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 10:45
 • 2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:45
 • Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 10:45
   
Kaynak: www.ilan.gov.tr