Kalmadı tadımız eksik tuzumuz
Rahmân’a gitmiyor artık yolumuz
Hüsranla bitecek belki sonumuz
Riyaya düştük samimi değiliz

Gösteriş budalası oldu ümmet
Umreye turist gibi gider millet
Kur’an’ı kerime kalmadı hürmet
Riyaya düştük samimi değiliz

Secdede yüzümüz boyansa toza
Kanaat etmiyor çoğumuz aza
Rabbimiz nanköre göstermez rıza
Riyaya düştük samimi değiliz

Herkeste bir hayıflanma serzeniş
Yiyip içtiğiyle eder gösteriş
Dudak ucuyla edilir hamdediş
Riyaya düştük samimi değiliz

Sen, ben, o hepimize kardeş sözüm
Görmek istemez riyakârı gözüm
Tez zamanda bulamazsak bir çözüm
Namaz, umre, hac bak kurtarmaz bizi
Rabbim! Riyadan uzak eyle bizi.