Sarıgöl’de Aşağı Koçaklar mahallesinde, Sarıgöl İcra Dairesi 793m² bağ icradan satılığa (çoklu satış) çıkarıldı.
https://www.ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/168 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN

 • Özellikleri : Manisa İl, Sarıgöl İlçe, AŞAĞI KOÇAKLAR Mahalle/Köy, ÖMERÇUKURU Mevkii, 1002 Ada, 8 Parsel, Manisa ili, Sarıgöl ilçesi, Aşağı Koçaklar mahallesi,Ömerçukuru mevkii, 1002 ada 8 parsel tapunun 8 cilt 719 sayfasına kayıtlı bağ nitelikli taşınmaz.Taşınmaz imar durumu:Sarıgöl İlçesi Aşağı Koçaklar Mahallesi tapunun 1002 ada 8 Parselde kayıtlı taşınmaz belediye sınırları içerisinde, 1/1000 ölçekli İlave + Revizyon Uygulama İmar planında; Ayrık Nizam 2 Kat Mesken alanına denk gelmekte olup söz konusu parsel 18. Madde uygulaması görecek alan sınırları içerisinde kalmaktadır.Taşınmaz Aşağıkoçaklar Mahallesi hudutları dahilinde Ömerçukuru Mevkiinde yer almaktadır.Taşınmazın yüzölçümü 793,35 m2dir.Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.Taşınmaz bağ kısmı üzerinde yüksek sistem ( V ) tesis edilmiş, verimde, ürün veren,üzüm bağı yer almaktadır.Taşınmaz % 3-5 arası meyilli olup, kumlu-tınlı toprak yapısına sahiptir.Taşınmazda damlama sulama sistemi vardır.Taşınmazın genel karakterleri,toprak yapısı,sulanabilirliği,tesisin verim durumu,mevkii,mahalle ve yola olan uzaklığı mahalli alım satım rayiçleri dikkate alındığında 21.07.2022tarihi itibari ile bağ kısmının 1 m2sinin 180,00TLden alınıp satılabileceği saptanmıştır.Buna göre:793,35 m2 x 180,00TL = 142.803,00 TL.Taşınmazın bağ kısmının değeridir.
 • Adresi : Manisa İli Sarıgöl İlçesi Aşağıkoçaklar Mahallesi Ömerçukuru Mevki 1002 Ada 8 Parsel. Sarıgöl / MANİSA
 • Yüzölçümü : 793,35 m2
 • İmar Durumu: Yok
 • Kıymeti : 142.803,00 TL
 • KDV Oranı : %10
 • Kaydındaki Şerhler: Diğer : İMAR DÜZENLEMESİNE ALINMIŞTIR
 • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 10:04
 • Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 10:04
 • 2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:04
 • Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:04

2 NO'LU TAŞINMAZIN

 • Özellikleri : Manisa İl, Sarıgöl İlçe, AŞAĞI KOÇAKLAR Mahalle/Köy, ÇINARALTI Mevkii, 769 Ada, 3 Parsel, Manisa ili, Sarıgöl ilçesi, Aşağı Koçaklar mahallesi,Çınaraltı mevkii, 769 ada 3 parsel tapunun 12 cilt 1166 sayfasına kayıtlı arsa nitelikli taşınmaz.Taşınmaz Aşağı Koçaklar Mahallesi hudutları dahilinde Çınaraltı Mevkiinde yer almaktadır.Taşınmazın yüzölçümü 523 m2dir. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.Taşınmaz bağ kısmı üzerinde yüksek sistem ( V ) tesis edilmiş, verimde, ürün veren, üzüm bağı yer almaktadır.Taşınmaz % 3-5 arası meyilli olup, kumlu-tınlı toprak yapısına sahiptir.Taşınmazda damlama sulama sistemi vardır.Taşınmazın genel karakterleri, toprak yapısı,sulanabilirliği,tesisin verim durumu, mevkii, mahalle ve yola olan uzaklığı mahalli alım satım rayiçleri dikkate alındığında keşif tarihi itibari ile bağ kısmının 1 m2sinin 180,00TLden alınıp satılabileceği saptanmıştır.Buna göre:523 m2x 180,00TL=94.140,00TL.Taşınmazın bağ kısmının değeridir.
 • Adresi : Manisa İli Sarıgöl İlçesi Aşağıkoçaklar Mahallesi 769 Ada 3 Parsel. Sarıgöl / MANİSA
 • Yüzölçümü : 523 m2
 • İmar Durumu: Aşağı Koçaklar mahallesi tapunun 769 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz belediye sınırları içerisinde olup; imar durumu ayrık nizam 2 kat mesken şeklindedir.
 • Kıymeti : 94.140,00 TL
 • KDV Oranı : %10
 • Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
 • Artırma Bilgileri
 • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 10:14
 • Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 10:14
 • 2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:14
 • Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:14

3 NO'LU TAŞINMAZIN

 • Özellikleri : Manisa İl, Sarıgöl İlçe, AŞAĞI KOÇAKLAR Mahalle/Köy, ÇINARALTI Mevkii, 769 Ada, 1 Parsel, Manisa ili, Sarıgöl ilçesi, Aşağı Koçaklar mahallesi,Çınaraltı mevkii, 769 ada 1 parsel tapunun 12 cilt 1164 sayfasına kayıtlı arsa nitelikli taşınmaz.Taşınmaz Aşağıkoçaklar Mahallesi hudutları dahilinde Çınaraltı Mevkiinde yer almaktadır.Taşınmazın yüzölçümü 501 m2dir. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.Taşınmaz bağ kısmı üzerinde yüksek sistem ( V ) tesis edilmiş, verimde, ürün veren, üzüm bağı yer almaktadır.Taşınmaz % 3-5 arası meyilli olup, kumlu-tınlı toprak yapısına sahiptir.Taşınmazda damlama sulama sistemi vardır.Taşınmazın genel karakterleri, toprak yapısı, sulanabilirliği, tesisin verim durumu, mevkii, mahalle ve yola olan uzaklığı mahalli alım satım rayiçleri dikkate alındığında keşif tarihi itibari ile bağ kısmının 1 m2 sinin 180,00TL den alınıp satılabileceği saptanmıştır.Buna göre:501 m2 x 180,00TL=90.180,00TL.Taşınmazın bağ kısmının değeridir.Taşınmaz tapu kaydında '3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.' şerhi bulunmaktadır.
 • Adresi : Manisa İli Sarıgöl İlçesi Aşağıkoçaklar Mahallesi Çınaraltı Mevki 769 Ada 1 Parselde Kayıtlıdır. Sarıgöl / MANİSA
 • Yüzölçümü : 501 m2
 • İmar Durumu: Aşağı koçaklar Mahallesi tapunun 769 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz belediye sınırları içerisinde olup imar durumu Ayrık Nizam 2 Kat Mesken şeklindedir.
 • Kıymeti : 90.180,00 TL
 • KDV Oranı : %10
 • Artırma Bilgileri
 • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 10:24
 • Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 10:24
 • 2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:24
 • Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:24

4NO'LU TAŞINMAZIN

 • Özellikleri : Manisa İl, Sarıgöl İlçe, AŞAĞI KOÇAKLAR Mahalle/Köy, ÇINARALTI Mevkii, 770 Ada, 2 Parsel, Manisa ili,Sarıgöl ilçesi,Aşağı Koçaklar mahallesi,Çınaraltı mevkii,770 ada 2 parsel tapunun 12 cilt 1168 sayfasına kayıtlı bağ nitelikli taşınmaz.Taşınmaz Aşağı koçaklar mahallesi hudutları dahilinde Çınaraltı Mevkiinde yer almaktadır.Taşınmazın yüzölçümü 438 m2dir.Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.Taşınmaz bağ kısmı üzerinde yüksek sistem ( V ) tesis edilmiş, verimde,ürün veren,üzüm bağı yer almaktadır.Taşınmaz % 3-5 arası meyilli olup, kumlu-tınlı toprak yapısına sahiptir.Taşınmazda damlama sulama sistemi vardır.Taşınmazın genel karakterleri,toprak yapısı,sulanabilirliği,tesisin verim durumu,mevkii, mahalle ve yola olan uzaklığı mahalli alım satım rayiçleri dikkate alındığında keşif tarihi itibari ile bağ kısmının 1 m2 sinin 180,00TLden alınıp satılabileceği saptanmıştır.Buna göre:438 m2x180,00TL=78.840,00 TL.Taşınmazın bağ kısmının değeridir.
 • Adresi : Manisa İli Sarıgöl İlçesi Aşağı Koçaklar Mahallesi 770 Ada 2 Parsel. Sarıgöl / MANİSA
 • Yüzölçümü : 438 m2
 • İmar Durumu:Aşağı Koçaklar mahallesi tapunun 770 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz belediye sınırları içerisinde olup; imar durumu blok nizam 2 kat mesken şeklindedir.
 • Kıymeti : 78.840,00 TL
 • KDV Oranı : %10
 • Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
 • Artırma Bilgileri
 • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 10:34
 • Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 10:34
 • 2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:34
 • Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:34

5 NO'LU TAŞINMAZIN

 • Özellikleri : Manisa İl, Sarıgöl İlçe, AŞAĞI KOÇAKLAR Mahalle/Köy, ÇINARALTI Mevkii, 769 Ada, 2 Parsel, Manisa ili, Sarıgöl ilçesi, Aşağı Koçaklar mahallesi,Çınaraltı mevkii 769 ada 2 parsel tapunun 12 cilt 1165 sayfasına kayıtlı arsa nitelikli taşınmaz.Taşınmaz Aşağı koçaklar mahallesi hudutları dahilinde Çınaraltı Mevkiinde yer almaktadır.Taşınmazın yüzölçümü 432 m2dir. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.Taşınmaz bağ kısmı üzerinde yüksek sistem( V ) tesis edilmiş, verimde,ürün veren,üzüm bağı yer almaktadır.Taşınmaz % 3-5 arası meyilli olup, kumlu-tınlı toprak yapısına sahiptir.Taşınmazda damlama sulama sistemi vardır.Taşınmazın genel karakterleri, toprak yapısı, sulanabilirliği,tesisin verim durumu, mevkii, mahalle ve yola olan uzaklığı mahalli alım satım rayiçleri dikkate alındığında keşif tarihi itibari ile bağ kısmının 1 m2sinin 180,00TL den alınıp satılabileceği saptanmıştır.Buna göre:432 m2x 180,00TL=77.760,00TL.Taşınmazın bağ kısmının değeridir.
 • Adresi : Manisa İli Sarıgöl İlçesi Aşağıkoçaklar Mahallesi 769 Ada 2 Parsel. Sarıgöl / MANİSA
 • Yüzölçümü : 432 m2
 • İmar Durumu: Aşağı koçaklar mahallesi tapunun 769 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz belediye sınırları içerisinde olup; imar durumu ayrık nizam 2 kat mesken şeklindedir.
 • Kıymeti : 77.760,00 TL
 • KDV Oranı : %10
 • Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
 • Artırma Bilgileri
 • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 10:44
 • Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 10:44
 • 2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:44
 • Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:44

6 NO'LU TAŞINMAZIN

 • Özellikleri : Manisa İl, Sarıgöl İlçe, AŞAĞI KOÇAKLAR Mahalle/Köy, ÇINARALTI Mevkii, 770 Ada, 1 Parsel, Manisa ili, Sarıgöl ilçesi, Aşağı Koçaklar mahallesi,Çınaraltı mevkii, 770 ada 1 parsel tapunun 12 cilt 1167 sayfasına kayıtlı arsa nitelikli taşınmaz.Taşınmaz Aşağı koçaklar Mahallesi hudutları dahilinde Çınaraltı Mevkiinde yer almaktadır.Taşınmazın yüzölçümü 414 m2dir. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.Taşınmaz bağ kısmı üzerinde yüksek sistem ( V ) tesis edilmiş, verimde, ürün veren, üzüm bağı yer almaktadır.Taşınmaz % 3-5 arası meyilli olup, kumlu-tınlı toprak yapısına sahiptir.Taşınmazda damlama sulama sistemi vardır.Taşınmazın genel karakterleri,toprak yapısı,sulanabilirliği, tesisin verim durumu, mevkii, mahalle ve yola olan uzaklığı mahalli alım satım rayiçleri dikkate alındığında keşif tarihi itibari ile bağ kısmının 1 m2sinin 180,00TLden alınıp satılabileceği saptanmıştır.Buna göre:414 m2x 180,00TL=74.520,00 TL.Taşınmazın bağ kısmının değeridir.
 • Adresi : Manisa İli Sarıgöl İlçesi Aşağı Koçaklar Mahallesi 770 Ada 1 Parsel. Sarıgöl / MANİSA
 • Yüzölçümü : 414,00 m2
 • İmar Durumu: Aşağı Koçaklar mahallesi tapunun 770 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz belediye sınırları içerisinde olup; imar durumu blok nizam 2 kat mesken şeklindedir.
 • Kıymeti : 74.520,00 TL
 • KDV Oranı : %10
 • Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
 • Artırma Bilgileri
 • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 10:54
 • Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 10:54
 • 2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:54
 • Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:54

7 NO'LU TAŞINMAZIN

 • Özellikleri : Manisa İl, Sarıgöl İlçe, AŞAĞI KOÇAKLAR Mahalle/Köy, PAZARYOLU Mevkii, 1017 Ada, 103 Parsel, Manisa ili, Sarıgöl ilçesi, Aşağı Koçaklar mahallesi, Pazaryolu mevkii, 1017 ada,103 Parsel tapunun 1 cilt 12 sayfasına kayıtlı bağ ve tarla nitelikli taşınmaz.Taşınmazın imar durumu:İlçemiz Aşağıkoçaklar Mahallesi tapunun 1017 ada 103 parselde kayıtlı taşınmaz belediye sınırları içerisinde, 1/1000 ölçekli İlave + revizyon uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 2 Kat Mesken,bir kısmı ayrık nizam 3 Kat mesken bir kısmı da blok nizam 4 Kat ticari+mesken alanına denk gelmekte olup söz konusu parsel 18.madde uygulaması görecek alan sınırları içerisinde kalmaktadır.Taşınmaz Aşağı koçaklar Mahallesi hudutları dahilinde Pazaryolu Mevkiinde yer almaktadır.Taşınmazın yüzölçümü 9.459,41 m2dir.Fenni bilirkişi raporuna göre 6.549,41 m2 si bağ geriye kalan 3.000 m2 si tarladır.Tarla olan alanın bir kısmında muhtelif yaş ve cinste ağaçlar mevcuttur.Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz bağ kısmı üzerinde yüksek sistem (V) tesis edilmiş, verimde, ürün veren, üzüm bağı yer almaktadır.Taşınmaz % 3-5 arası meyilli olup, kumlu-tınlı toprak yapısına sahiptir.Taşınmazda damlama sulama sistemi vardır.Taşınmazın genel karakterleri, toprak yapısı, sulanabilirliği, tesisin verim durumu, mevkii, mahalle ve yola olan uzaklığı mahalli alım satım rayiçleri dikkate alındığında 21.07.2022 tarihi itibari ile bağ kısmının 1 m2sinin 200,00TL den, tarla ve ağaçlık kısmının yola yakın olması sebebiyle aynı değerden 1 m2 sinin 200,00TL den alınıp satılabileceği saptanmıştır.Buna göre:6.549,41 m2 x 200,00 TL = 1.309.882,00TL.Taşınmazın bağ kısmının değeridir.3.000 m2x 130,00TL = 600.000,00TL.Taşınmazın tarla kısmının değeridir.Toplam Değer: 1.309.882,00TL + 600.000TL.=1.909.882,00 TL eder.Tek katlı yapı değeri:70.00 m2 X 2.210,00.-TL/m2 (2022 yılı 2B sınıfı YYBM) x 0.75(aşınma payı %25)x1.18=136.909,50.TL.dir.İkinci yapı değeri:20.00 m2 X 910,00.-TL/m2 (2022 yılı 1B sınıfı YYBM) x 0.75(aşınma payı %25)x1.18= 16.107,00.TL.dir.Sayanın değeri : 70.00 m2 X 605,00.-TL/m2 (2022 yılı 1A sınıfı YYBM) X 0.75(aşınma payı %25)= 37.479,75.-TLdir.Genel toplam değer:1909.882,00.TL+136.909,50.TL.+16.107,00.TL.+37.479,75.TL=2.100.378,25. TL.olacaktır.
 • Adresi : Manisa İli Sarıgöl İlçesi Aşağıkoçaklar Mahallesi 1017 Ada 103 Parsel Sarıgöl / MANİSA
 • Yüzölçümü : 9.459,41 m2
 • Kıymeti : 2.100.378,25 TL
 • KDV Oranı : %20
 • Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.
 • Artırma Bilgileri
 • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 11:06
 • Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 11:06
 • 2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 11:06
 • Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:06

8 NO'LU TAŞINMAZIN

 • Özellikleri : Manisa İl, Sarıgöl İlçe, AŞAĞI KOÇAKLAR Mahalle/Köy, ADAARASI Mevkii, 986 Ada, 5 Parsel, Manisa ili, Sarıgöl ilçesi, Aşağı Koçaklar mahallesi,Adaarası mevkii, 986 ada 5 parsel tapunun 2 cilt 162 sayfasına kayıtlı bağ nitelikli taşınmaz.Taşınmaz Aşağıkoçaklar Mahallesi hudutları dahilinde Adaarası Mevkiinde yer almaktadır.Taşınmazın yüzölçümü 12.568,40 m2dir. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.Taşınmaz bağ kısmı üzerinde yüksek sistem ( V ) tesis edilmiş, verimde, ürün veren, üzüm bağı yer almaktadır.Taşınmaz % 3-5 arası meyilli olup, kumlu-tınlı toprak yapısına sahiptir.Taşınmazda damlama sulama sistemi vardır.Taşınmazın genel karakterleri,toprak yapısı, sulanabilirliği, tesisin verim durumu, mevkii, mahalle ve yola olan uzaklığı mahalli alım satım rayiçleri dikkate alındığında 21.07.2022 tarihiitibari ile bağ kısmının 1 m2sinin 100,00TLden alınıp satılabileceği saptanmıştır.Buna göre:12.568,40 m2x 100,00TL=1.256.840,00TL.Taşınmazın bağ kısmının değeridir.
 • Adresi : Manisa İli Sarıgöl İlçesi Aşağı Koçaklar Mahallesi 986 Ada 5 Parsel. Sarıgöl / MANİSA
 • Yüzölçümü : 12.568,40 m2
 • İmar Durumu: Sarıgöl İlçesi Aşağı Koçaklar Mahallesi tapunun 986 ada 5 parselde kayıtlı taşınmaz, Belediye sınırları içinde Uygulama İmar Planı dışında kalmaktadır.
 • Kıymeti : 1.256.840,00 TL
 • KDV Oranı : %10
 • Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.
 • Artırma Bilgileri
 • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 11:16
 • Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 11:16
 • 2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 11:16
 • Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:16

9 NO'LU TAŞINMAZIN

 • Özellikleri : Manisa İl, Sarıgöl İlçe, AŞAĞI KOÇAKLAR Mahalle/Köy, ADAARASI Mevkii, 1018 Ada, 109 Parsel, Manisa ili, Sarıgöl ilçesi, Aşağı Koçaklar mahallesi,Adaarası mevkii, 1018 ada 109 parsel tapunun 16 cilt 1513 sayfasına kayıtlı bağ nitelikli taşınmaz.Taşınmaz merkez mahallesi hudutları dahilinde Adaarası Mevkiinde yer almaktadır.Taşınmazın yüzölçümü 11.304,80 m2dir.Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.Taşınmaz bağ kısmı üzerinde yüksek sistem ( V ) tesis edilmiş, verimde, ürün veren, üzüm bağı yer almaktadır.Taşınmaz % 3-5 arası meyilli olup, kumlu-tınlı toprak yapısına sahiptir.Taşınmazda damlama sulama sistemi vardır.Taşınmazın genel karakterleri,toprak yapısı,sulanabilirliği,tesisin verim durumu,mevkii,mahalle ve yola olan uzaklığı mahalli alım satım rayiçleri dikkate alındığında kıymet takdiri itibari ile bağ kısmının 1 m2sinin 90,00TLden alınıp satılabileceği saptanmışır.Buna göre:11.304,80 m2x 90,00TL=1.017.432,00TL.Taşınmazın bağ kısmının değeridir.
 • Adresi : Manisa İli Sarıgöl İlçesi Aşağıkoçaklar Mahallesi 1018 Ada 109 Parselde Kayıtlıdır. Sarıgöl / MANİSA
 • Yüzölçümü : 11.304,80 m2
 • İmar Durumu: Aşağı Koçaklar mahallesi tapunun 1018 ada 109 parselde kayıtlı taşınmaz, belediye sınırları içinde uygulama imar planı dışında kalmaktadır.
 • Kıymeti : 1.017.432,00 TL
 • KDV Oranı : %10
 • Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.
 • Artırma Bilgileri
 • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 11:26
 • Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 11:26
 • 2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 11:26
 • Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:26

10 NO'LU TAŞINMAZIN

CHP Saruhanlı’dan istifa CHP Saruhanlı’dan istifa
 • Özellikleri : Manisa İl, Sarıgöl İlçe, AŞAĞI KOÇAKLAR Mahalle/Köy, ADAARASI Mevkii, 1018 Ada, 75 Parsel, Manisa ili,Sarıgöl ilçesi, Aşağı Koçaklar mahallesi,Adaarası mevkii,1018 ada 75 parsel tapunun 15 cilt 1479 sayfasına kayıtlı bağ nitelikli taşınmaz.Taşınmaz Aşağı koçaklar mahallesi hudutları dahilinde Adaarası Mevkiinde yer almaktadır.Taşınmazın yüzölçümü 4.924,56 m2dir. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.Taşınmaz bağ kısmı üzerinde yüksek sistem ( V ) tesis edilmiş,verimde,ürün veren,üzüm bağı yer almaktadır.Taşınmaz % 3-5 arası meyilli olup, kumlu-tınlı toprak yapısına sahiptir.Taşınmazda damlama sulama sistemi vardır.Taşınmazın genel karakterleri, toprak yapısı, sulanabilirliği, tesisin verim durumu, mevkii, mahalle ve yola olan uzaklığı mahalli alım satım rayiçleri dikkate alındığında kıymet takdiri tarihi itibari ile bağ kısmının 1 m2 sinin 90,00TLden alınıp satılabileceği saptanmıştır.Buna göre:4.924,56 m2x 90,00TL=443.210,4 TL.Taşınmazın bağ kısmının değeridir.
 • Adresi : Manisa İli Sarıgöl İlçesi Aşağı Koçaklar Mahallesi 1018 Ada 75 Parsel. Sarıgöl / MANİSA
 • Yüzölçümü : 4.924,56 m2
 • İmar Durumu: Aşağı Koçaklar mahallesi tapunun 1018 ada 75 parselde kayıtlı taşınmaz, belediye sınırları içinde uygulama imar planı dışında kalmaktadır.
 • Kıymeti : 443.210,40 TL
 • KDV Oranı : %10
 • Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.
 • Artırma Bilgileri
 • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 11:36
 • Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 11:36
 • 2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 11:36
 • Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:36

11 NO'LU TAŞINMAZIN

 • Özellikleri : Manisa İl, Sarıgöl İlçe, AŞAĞI KOÇAKLAR Mahalle/Köy, KIR Mevkii, 1015 Ada, 19 Parsel, Manisa ili,Sarıgöl ilçesi,Aşağı Koçaklar mahallesi,Kır mevkii,1015 ada 19 parsel tapunun 6 cilt 555 sayfasına kayıtlı bağ nitelikli taşınmaz:Taşınmaz Aşağı koçaklar Mahallesi hudutları dahilinde Kır Mevkiinde yer almaktadır.Taşınmazın yüzölçümü 4.778,55 m2dir.Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.Taşınmaz üzerinde zeytin yer almaktadır.Taşınmaz % 3-5 arası meyilli olup, kumlu-tınlı toprak yapısına sahiptir.Taşınmazda çevre pompalardan sulanabilme imkanı vardır.Taşınmazın genel karakterleri, toprak yapısı,sulanabilirliği,tesisin verim durumu, mevkii,mahalle ve yola olan uzaklığı mahalli alım satım rayiçleri dikkate alındığında 21.07.2022 tarihi itibari ile zeytin kısmının 1 m2sinin 90,00TLden alınıp satılabileceği saptanmıştır.Buna göre:4.778,55 m2x90,00 TL=430.069,50TL.Taşınmazın zeytin kısmının değeridir.
 • Adresi : Manisa İli Sarıgöl İlçesi Aşağı Koçaklar Mahallesi 1015 Ada 9 Parsel. Sarıgöl / MANİSA
 • Yüzölçümü : 4.778,55 m2
 • İmar Durumu: Sarıgöl İlçesi Aşağı Koçaklar Mahallesi tapunun 1015 ada 19 parselde kayıtlı taşınmaz, belediye sınırları içinde uygulama imar planı dışında kalmaktadır.
 • Kıymeti : 430.069,50 TL
 • KDV Oranı : %10
 • Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.
 • Artırma Bilgileri
 • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 11:46
 • Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 11:46
 • 2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 11:46
 • Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:46
Kaynak: HABER MERKEZİ