Ferdi Zeyrek, toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulundu Ferdi Zeyrek, toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Sarıgöl’ün Aşağı Koçaklar mahallesinde Sarıgöl İcra Dairesi  4.320 m2 tarlaicradan satılığa çıkardı.
https://www.ilan.gov.tr’de yer alan ilan göre, Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/826 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN

 • Özellikleri: Manisa İl, Sarıgöl İlçe, AŞAĞI KOÇAKLAR Mahalle/Köy, PAZARYOLU Mevkii, 1017 Ada, 84 Parsel, Manisa ili, Sarıgöl ilçesi,Aşağı Koçaklar mahallesi,Pazaryolu mevkii,1017 ada 84 parsel tapunun 4 cilt 300 sayfasına kayıtlı tarla nitelikli taşınmaz.Aşağıkoçaklar Mahallesi Pazaryolu Mevkii hudutları içerisinde bulunan taşınmazın yüzölçümü 4.320,53 m2 dir.Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.Taşınmaz üzerinde yüksek sistem tesis edilmiş, verimde üzüm bağı vardır.Taşınmaz %1-3 meyillidir.Kumlu-tınlı toprak yapısına sahiptir.Taşınmazın damlama sulama sistemi ile sulanma imkanı vardır.Taşınmazın coğrafi konumu, toprak yapısı, yola ve yerleşim birimine olan uzaklığı,sulanabilirliği,mahalli alım satım rayiçleri dikkate alındığında keşif tarihi itibariyle bağın metrekare fiyatının 200 TL'den alınıp satılacağı saptanmıştır.Buna göre:4.320,53 m2 x 200,00 TL = 864.106,00 TL taşınmazın ve borçluya ait hissenin toplam değeridir.Aşağı Koçaklar mahallesi tapunun 1017 ada 84 parselde kayıtlı taşınmaz belediye sınırları içerisinde,1/1000 ölçekli ilave+revizyon uygulama imar planında; bir kısmı ayrık nizam 2 kat mesken bir kısmı da yeşil alana denk gelmekte olup söz konusu parsel 18. madde uygulamasını görecek alan sınırları içerisinde kalmaktadır.Taşınmaz tapu kaydında 'Sarıgöl Sulh Hukuk Mahkemesi 01/02/2019 tarih 2019/64 esas sayılı Mahkeme Müzekkeresi sayılı kararı ile vesayet altına alınmıştır.' şerhi bulunmaktadır.
 • Adresi : Manisa İli Sarıgöl İlçesi Aşağı Koçaklar Mahallesi Pazaryolu Mevkii 1017 Ada 84 Parsel.
 • Yüzölçümü : 4.320,53 m2
 • Kıymeti : 864.106,00 TL
 • KDV Oranı : %10
 • Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
 • Artırma Bilgileri
 • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 10:47
 • Bitiş Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 10:47
 • 2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 21/06/2024 - 10:47
 • Bitiş Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 10:47
   
Kaynak: www.ilan.gov.tr