Örnek No:55*

T.C.
MANİSA
İCRA DAİRESİ
2023/16829 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/16829 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, HOROZKÖY Mahalle/Köy, 1480 Ada, 10 Parsel, Manisa İli, Yunusemre İlçesi
Adresi : Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Horozköy Mah, 1480 Ada, 10 Parsel Yunusemre / MANİSA
Kıymeti : 315.083,33 TL
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:03
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:03

25/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02009467