İLAN
T.C. TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/2786 Esas
DAVALI : 1- HÜSEYİN GÜNGÖR- MEHMET OĞLU
Davacı tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (İmar Yasasına Göre Ortaklaştırılan Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi İstemli) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce kimlik bilgilerinizin tespiti amacıyla Turgutlu Tapu Müdürlüğüne ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne müzekkereler yazılmış, gelen yazı cevaplarından kimlik bilgilerinizin tespit edilemediği anlaşılmış olup, tarafınıza dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tensip zaptı, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 17/07/2024 günü saat: 13:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02024210