Ticaret Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı'na göre, tüketicilerin korunmasına yönelik faaliyetler önümüzdeki dönem daha da artırılacak. Bu kapsamda tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuat güncel gelişmelere uygun olarak gözden geçirilecek. Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla mevcut kurumsal yapı ve mevzuat incelenerek, kurumların koordinasyon içinde çalışması sağlanacak ve kapasiteleri artırılacak.

5650

Güven damgası yer alacak

Dijital tüketicinin korunması yaklaşımıyla dijital mecralarda yer alan reklamlar başta olmak üzere tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı uygulamalara karşı çalışmalar yürütülecek. İnternet alışveriş tercihlerini önemli ölçüde etkileyen influencerlar da denetime tabi olacak. Reklam Özdenetim Kurulu ve Reklam Kurulu iş birliğinde 'Influencer Sertifika Programı Projesi' hayata geçirilecek. Yeni çalışma ile sertifika sahibi ınfluencerların sorumluluk içerisinde hareket ettiğine yönelik reklam verenlere bakanlık tarafından bir güvence verilmiş olacak. E-ticarette uygulanan 'Güven Damgası' modelinde olduğu gibi, güven damgasının yer aldığı e-ticaret platformlarına vatandaşın nasıl güven duyabileceği ifade ediliyorsa burada da sertifika sahibi influencerlara güven duyulabileceği algısı pekiştirilecek.

Tüketici hakem heyetlerinin 81 il merkezinde olacak şekilde yeniden yapılandırılması sağlanacak, kurumsal ve beşeri kapasiteleri geliştirilecek.

T Y E J H N T Y

Çocuklar ve yaşlılar öncelikli olacak

2024 yılı için 104 bin TL altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe veya il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca tüketici uyuşmazlıklarının elektronik ortamda çözülebilmesi amacıyla Tüketici Şikâyet Platformu oluşturulacak. Tüketicinin korunması konusunda yabancı ülke uygulamaları incelenerek mevcut kurumsal yapının güçlendirilmesine yönelik ihtiyaç analizi yapılacak. Aynı şekilde Tüketici Bilgi Sistemi'nde yenilik ve iyileştirme çalışmaları yürütülecek.

Şehit Özdemir'in depremzede ailesine evi bu hafta teslim edilecek Şehit Özdemir'in depremzede ailesine evi bu hafta teslim edilecek

Çocuklar ve yaşlılar öncelikli olmak üzere hassas tüketici gruplarına özel önlemler alınacak. Başta yeşil dönüşüm, ürünlerin çevresel etkileri, sürdürülebilir üretim ve tüketim olmak üzere üretici ve tüketicileri bilinçlendirici tanıtım ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek.

Kaynak: JOURNALIST