Manisa'da robot turnuvası düzenlendi Manisa'da robot turnuvası düzenlendi

Turgutlu’nun Özyurt mahallesinde Turgutlu İcra Dairesi, 3 katlı bina ve arsasını icradan satışa sundu.
https://www.ilan.gov.tr’de  yer alan ilana göre, bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/3692 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN

 • Özellikleri :Manisa İl, Turgutlu İlçe, ÖZYURT Mahalle/Köy, 635 Ada, 14 Parsel, Davaya konu taşınmaz Zafer Sokağa cepheli ara parsel konumunda olup güneydenZafer Sokak ile diğer yönlerden komşu parseller ile çevrilidir. Taşınmaz düz topoğrafik bir yapıda olup yamuk geometrik bir şekle sahiptir. Namık Kemal İlkokuluna, Sevinç parkına, İbrahimci Camisine ve Turgutlu Kent Müzesine yakın bir konumdadır.Taşınmaz Özyurt Mahallesi Zafer Sokak No:14adresindedir. Şehir merkezine uzak bir konumdadır. Taşınmazın üzerinde bulunduğu parsel, Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden edilen bilgilere göre bitişik nizam 4 kat konut imarlıdır. Her ne kadar taşınmaz tapu kayıtlarında AVLULU KERPİÇ EV vasfında görülse de, keşif esnasında parsel üzerinde zemin + 2 kat olmak üzere 3 katlı betonarme karkas yapıda bir bina olduğu gözlenmiştir. Söz konusu binanın inşaatında ruhsat kesildikten sonra, cins değişikliği yapılmadığı ve kat irtifakının tesis edilmediği görülmektedir. Bu yüzden konu taşınmaz değerlendirirken arsa ve üzerindeki yapı olarak ayrı ayrı değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Taşınmaz üzerindeki binanın inşaatına 1982 tarihinde alınan inşaat ruhsatı başlanmıştır.1992 yılında alınan yapı kullanma izin belgesi ile tamamlanmıştır. Taşınmazın yaklaşık 31 yaşında olduğu düşünülmektedir. Taşınmaz betonarme karkas yapıda olup IIIA sınıfına girmektedir. Parsel üzerinde zemin üstü 2 katlı olmak üzere toplam 3 adet bağımsız bölümden oluşan bir apartman mevcuttur. Taşınmazın arsa net alanı 188,74 m2 olup parsel üzerindeki inşaatın toplam alanı yapı ruhsatına göre 367,20 m2 dir.
 • Yüzölçümü : 188,74 m2
 • İmar Durumu: Kentsel sit alanı sınırları içinde "Bitişik nizam 4 katlı konut" imarlıdır. Bahse Konu taşınmaz İzmir 2 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün plan notlarına göre yapılacaktır.
 • Kıymeti : 1.904.000,00 TL
 • KDV Oranı : %20
 • Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
 • 1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:01
 • Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:01
 • 2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 11:01
 • Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:0129/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
   
Kaynak: www.ilan.gov.tr