Çeşitli sesler vardır insanlarda
Örneklemek gerekirse
Tenor, bariton, soprano, altodur
Hangi ses tonuna sahipseniz
Orkestra akordunu ona göre yapar
Sesinize uymayan yanlış bir perdeden
Şarkıya başlarsanız ya sonunu getiremezsiniz
Ya da şarkının ortasında
Sesiniz kısılmışçasına donar kalır
Şarkıyı bitiremezsiniz
 Bazı müzik programlarında izlemişinizdir
Sanatçı şarkıya başlamadan önce
Saz heyetine ya da orkestraya dönerek
“Re” ya da ”Do”  diye söyler
Böylece şarkıyı hangi perdeden 
Okuyacağını belirtmiş olur
Aksi takdirde yukarıda izah etmeye çalıştığım gibi
Yanlış perde yarım kalan şarkı demektir
En iyimser yorumla
Bol detoneli (perdesiz, hatalı, yanlış ses)  
Kulakları tırmalayan
Dinleyenlerin kaçacak kapı pencere aradığı
Bir ortam oluşur
Acaba bazı yeni belediyeler
İcraatlarına yanlış perdeden mi giriş yaptılar?
Eğer öyle ise acele doğru perdeye ve notaya
Dönmeleri gerekiyor
Yok, biz doğru perdeden çalıyoruz diyorlarsa
O zaman halk kaçacak kapı pencere aramaya başlayacak
Ses sanatçısı ile (Başkan)
Orkestra (bşk yardımcıları, danışmanlar, müdürler
Parti teşkilatı) uyum içinde değiller
Kulakları tırmalayan detone sesler geliyor
Bir önce yanlışlardan dönülüp
Şarkıya (hizmetlere, icraatlara) doğru
Nota ve perdeden giriş yapmak gerekir
Halk sizi tercih etti ise 
Sizi dinlemeye geldi ise 
Salonu doldurdu ise (seçimlerde sizi galip ilan etti ise)
Şarkıyı yanlış perdeden okuma lüksünüz yok
Detone olma lüksünüz yok
Sizi dinlemeye gelenleri 
Salondan kaçırma  lüksünüz hiç yok