"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

Banyoya Girerken Ve Cikarken Okunacak Dua Nedir Ne Ise Yarar Arapcasi Ne

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

Ötanazi Nedir ve Hangi Ülkelerde Yasal? Ötanazi Nedir ve Hangi Ülkelerde Yasal?

Recep Ayında Oruç Tutmanın Fazileti Nedir Recep Ayı Orucu Ne Zaman, Kaç Gün Tutulur4

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.

Recep Ayında Oruç Tutmanın Fazileti Nedir Recep Ayı Orucu Ne Zaman, Kaç Gün Tutulur5

Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, İsra'nın Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini, Miraç'ın ise yaklaşık 45 sahabenin rivayetiyle dile getirdi. Bozkurt, Hz. Muhammed'den önce de olan namazın Miraç gecesinde beş vakit olarak farz kılındığını anımsattı.

Recep Ayında Oruç Tutmanın Fazileti Nedir Recep Ayı Orucu Ne Zaman, Kaç Gün Tutulur

Hz. Muhammed'in gece yürüyüşüyle Mescid-i Haram'dan gittiği Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın şu an işgal altında olduğunu ifade eden Bozkurt,

"Kudüs, birçok peygambere yurt olmuştur. Üç din için kutsal olan Kudüs, zulüm yapan bir toplumun inisiyatifine terk edilemez. Kudüs'ün en rahat ve huzurlu olduğu dönem Müslümanların hakimiyetinin olduğu zamanlardır. Müslümanların hakimiyetinin bittiği zamanlarda oralarda zulüm ve huzursuzluk baş göstermiştir. Bugün de bunun zirvesi yaşanıyor. İnsanlık onuru, şerefi, haysiyeti ayaklar altına alınmaktadır." dedi.

Kaynak: AA