‘İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.’
Hz.Muhammed 

Doğu ve Batı kültürüne sonuna kadar hakim bir sultandır Fatih. Sarayda keyif yapan bir padişah olmak yerine çıktığı 17 seferde de ordusunun başında olmuştur.
Fatihin entellektüel kişiliği görmezden geliniyor. Arapçası ve Farsçası iyi olan Fatih Yunanca okuyor, konuşuyor ve öğretebiliyordu.
Saraydaki seçkin devşirme çocukları sayesinde dil öğrenmek konusunda sorun yaşanmıyordu.
Örneğin Mahmut Paşa ruhban (rahip) ailenden geliyordu. Eski Yunancaya oldukça da hakimdi. Bir başka örnek ise Bosna Sırpı olan Sokullu Mehmet Paşadır. Yine ruhban bir ailede yetişen Sokullu Mehmet Paşa ailesinden ikna edilerek saraya alınmıştır. Sonradan iyi bir müslüman olsa da kendi kültürünü ve dilini çok iyi bilmektedir.
Enderun Mektebinde yetişen şehzadeler iyi yetişiyor. Öyle ki Fatih'in oğlu II. Beyazıt babasının aksine, Çağatay Dillerini çok iyi biliyor.
Hatta Prof. Dr. İlber Ortaylı, II.Beyazıd ile ilgili "Beyazıd, Bugünkü Türkologların bilemeyeceği şekilde Çağatayca Kitapları ve hatta Uygur yazısını okumaktadır" demiştir.
Fatih Sultan Mehmet'in İtalyanca ve Latince bildiği de tarih kitaplarında yer alıyor
Fatih 6 ya da 7 yaşındayken Arapça ve Yunan alfabesini kullanarak yazı yazdığı defterini Süheyl Ünver yayınlamıştır. 
Fatih'in çocuk yaşlarından bu yana kendini yetiştirme biçimine Prof. Dr. Celal Şengör, her fırsatta ''Osmanlı'da yetişen dahi" yorumunu yapmaktadır. 
Bizanslılar, Fatih için "Çocuk yaşında yaşlı bir adamın olgunluğuna sahip" yorumunu yapmışlardır.
Fatih aynı zamanda 'Avni' mahlası (Divan Şiiri ve Türk halk şiiri ozanlarının yapıtlarında kullandıkları ve ünlendikleri takma isimdir) ile şiirler yazmıştır.
İstanbul'un Fethinde 120 bin kitabın tahrip edildiği tarih kitaplarında yer alırken pek çok kitabın kurtarılmasını yine Fatih Sultan Mehmet sağlamıştır. Kurtarılan bu kitaplar arasında Öklid, Geometri, İskenderiyeli Heron (Ölçüler ve Mühendislik üzerine), Homeros, Astronomi ve Aritmetik, Tıp kitapları, İstanbul'un arkeolojisi gibi eserler Fatih'in kütüphanesine dahil olmuştur. 
Büyük İskender’i sevdiği için İskender’in fetihlerini anlatan eserleri de kütüphanesine kazandırmıştır.
O dönemde Topkapı Sarayındaki kütüphaneyi de yine Fatih kurmuştur.
Fatih, kendi zamanında ne biliniyorsa onu merak eden bir sultandır. Büyük resmi görebilmek için de böyle bir meraka sahip olmak gerekir doğrusu.
Fatih, kendi bulunduğu coğrafya dışındaki yerleri de görebilmek için saraya dünya haritası yaptıran ilk komutandır.
Fatih Sultan Mehmet'in, saray yaşantısı içerisindeki en önemli özelliği şehzadelerin eğitimini kurumlaştırmasıdır. Eğitime, bilime ve sanata gereken değeri göstermiştir.

Fatih’in İstanbul’u alması tesadüf değildir. Çocuk denilecek yaşta büyük resmi görebilen büyük bir sultandır.

Sağlıkla Kalın.