Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu(DEHB), genellikle çocuk ve ergenlerle ilişkilendirilir fakat yetişkinler arasında da yaygındır. Yetişkinlerde DEHB’in nasıl görüldüğünü anlamak yaşayan birey için yaşam kalitesini arttırır. Dikkati sürdürmede güçlük ve aşırı hareketlilik olarak kendini gösteren nörolojik bir bozukluktur. Yetişkinlerde DEHB genellikle daha az fark edilir ve çocukluk çağında fark edilememiş olabilir.

Organizasyon yeteneğinin düşük olması, odaklanmada güçlük çekme, unutkanlık yaşama, iç huzursuzluk halinin sık olması, yüksek stres düzeyi, iş yaşantısında ve kişisel ilişkilerinde problemler yaşamak yetişkinlerde DEHB belirtileri arasındadır.
DEHB’in tedavi sürecinde öncelikli olarak ilaç tedavisi uygulanmalıdır. İlaç tedavisinin yanında bilişsel davranışçı terapi desteği almak düşünce ve davranış kalıplarını anlamayı ve düzenlemeyi sağlar. Fiziksel aktiviteler, uyku ve beslenme de dahil olmak üzere yaşam tarzı değişiklikleri de başa çıkma yöntemleri arasında yer alır. Alarm ve hatırlatıcılar kullanarak günü planlamak unutkanlıkla baş etmede etkili olurken meditasyon ve mindfulness da dikkati arttırmada çok etkili olacaktır.
Kişisel ilişkiler üzerinde ciddi etkileri olan dikkat eksikliği durumu iletişim kurarken sorunlar yaratabilir. Hiperaktivite ve impulsivite tartışmaların ve anlaşmazlıkların hızlıca başlamasına neden olabilir. Odaklanmada güçlük, görevleri tamamlamada yaşanan zorluklar ve sürekli erteleme alışkanlığı gibi problemler yaşanabilir. Bu konularda farkındalık kazanmak ve uygun tedavi ile ilişkileri güçlendirebiliriz. DEHB olan yetişkinler uygun stratejiler ve tedavilerle bir çok alanda başarıya erişebilirler. İletişim becerilerini geliştirmek, zamanı etkili bir şekilde yönetmek ve öz disiplin oluşturmak, sosyal ve mesleki yaşamda önemli faydalar sağlar.