Bu aralar daha sık duysak da aslında yıllardır çocuklar arasında yaşanılan oldukça yanlış bir davranış biçimi.
Kavramı açıklayacak olursak:
Bir öğrencinin başka bir öğrenci ya da öğrenci grubu tarafından sürekli olarak fiziksel, sözel, sosyal veya siber olarak saldırgan, huzursuz edici, zarar verici davranışlara maruz kalmasıdır diyebiliriz.
Bende ilkokul ve ortaokul sürecimde çok fazla akran zorbalığına maruz kalmıştım. Akran zorbalığı yaşayan birisi olarak şunu söyleyebilirim ki; o yaşlarda verilen psikolojik zararlar kolay kolay tamir edilemeyebiliyor ya da izi kalabiliyor diyebilirim.


Aslında okuduğum ve bildiğim kadarıyla bu davranışların temelindeki en önemli sebepler; zorba davranış gösteren öğrencinin empati kurmada zorluk çekmesi, başkalarının duygu ve düşüncelerine karşı ilgisiz ve duyarsız olması, yaptıklarına karşı sorumluluk hissetmemesi olarak sıralayabiliriz. Zorbalık yapan çocuk, yaptıklarından asla pişman olmaz ve davranışlarının sorumluluğunu üstlenmez.


Birde genellikle zorba davranışları erkek çocukların yaptığı düşünülüyor. Aslında tamamen yanlış bir düşünce. Araştırmalara göre; erkekler daha çok fiziksel zorbalık yapıyor, kızlar ise ağırlıklı olarak duygusal ve sosyal zorbalık yapıyor. Akran zorbalığı yaşayan birisi olarak şunu söylemek isterim ki, ben kız arkadaşlarımın yani hemcinslerimin yaptığı akran zorbalığına maruz kaldım. Yani zorbalığı sadece erkek çocuklar yapar diye bir kaide asla yok. Bunu belirtmek isterim.
Zorbaca davranışlara maruz kalan çocuk üzerinde fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan gerçekten olumsuz etkiler olabiliyor. Zorbalığa maruz kalmak, çocuğun okula gitmek istememesine ve dolayısıyla okuldaki başarısının düşmesine, kendisiyle ilgili olumsuz düşüncelerinin oluşmasına sebep olabilir. Akran zorbalığının uç boyutlardaki etkileri arasında madde kullanımına yatkınlık ve intihar düşünceleri de görülebilmektedir. Bu nedenle akran zorbalığı kesinlikle görmezden gelinmemeli ve en kısa sürede müdahale edilmelidir.


Böyle bir durumla karşılaştığınızda veli olarak, mutlaka okul yönetimini en kısa sürede bilgilendirin. Öğretmenler olarak, zorbalığa uğrayan, şiddeti uygulayan ve tanık olan öğrencileri ve o öğrencilerin ailelerini yapılacaklar/yapılanlar konusunda bilgilendirin, onları da bu sürecin içine katın. 


Ana-baba olarak, çocuğunuzu sürekli destekleyin, cesaretlendirin ve güçlendirin. Akran zorbalığı ile karşı karşıya kaldığında öğretmenlerine danışması gerektiğini anlatın. Zorbalık davranışı bitene kadar yakından takip edin ve tabii ki bu davranışı sergileyenin de bir çocuk olduğunu unutmayın.